Postal undersökning

Postal undersökning

Postala enkäter / Pappersenkäter

Vi hjälper dig med pappersenkäter och postala enkäter!

 

Postala enkäter är en säker och fördelaktig insamlingsmetod när du ska undersöka en stor målgrupp som består av ett brett urval. Vi kan hjälpa er att skapa enkäter, trycka upp postala enkäter, posta till mottagare, scanna in enkätsvar, analysera och sammanställa svaren! Hör av dig så hjälper vi till med hela eller delar av din postala undersökning. 

 

Kvalitet, design och tryck

Vi designar enkäter och följebrev byggt på forskningsresultat och 10 års erfarenhet av undersökningsbranschen. För att få ett tillförlitligt resultat är det avgörande att enkätens utformning är lätt att förstå. Forskning används för att säkerställa tillförlitliga resultat, förbättra svarsfrekvensen, minska risken för missuppfattningar. samt minska risk för felinmatningar från deltagarnas sida.

 

Inför tryck av enkäter arbetar vi med ett etablerat tryckeri som besitter mångårig erfarenhet och hög kapacitet för att kunna garantera högkvalitativt material till ett konkurrenskraftigt pris. Bland våra tidigare projekt finns undersökningar med allt från några enstaka enkäter upp till hundratusentals. Läs gärna vårt tidigare projekt med Region Skåne där postala enkäter gått ut till 113 000 skåningar!

 

pappersenkät

Exempel på följebrev och enkät.

Det gör vi:

  • Vi tar hand om hela processen. Enkätfabriken kan ta hand om hela processen (eller delar), från design, till tryck, post, insamling och inscanning av resultatet. Vi gör även analys och sammanställer resultat. 
  • Professionell design. Designen på alla enkäter följer forskningsråd för bästa pålitlighet. Vi trycker även unika ytterkuvert med beställarens logotyp, samt med Enkätfabrikens avsändaradress. Detta för att mottagarna ska veta vem som står bakom utskicket och så returer hamnar rätt. 
  • Optisk inläsning. Enkäterna scannas in med avancerad optisk inläsning.
  • Kvalitetssäkrar. Kvaliteten säkras med videokontrollerad matchning av enkät, något som gör det praktiskt omöjligt att felmatcha.
Enkätundersökning
Analys

Kundkommentar

”Enkätfabriken är lyhörda, tillmötesgående och framförallt flexibla. Dessa egenskaper värderar jag som forskare högt”

 

– Stefan Dahlberg, Forskare, Göteborgs Universitet

Göteborgs univeristet