Postal undersökning

Postal undersökning

Fördelar med postala undersökningar

Postala enkäter är en säker och fördelaktig insamlingsmetod i undersökningar med en stor målgrupp och ett brett urval. För att få ett tillförlitligt resultat är det avgörande att enkätens utformning är lätt att förstå. Därför arbetar Enkätfabriken med grafisk design av enkäter och följebrev utifrån forskning om hur den grafiska utformningen kan förbättra svarsfrekvensen och minska risken för missuppfattningar eller felinmatningar från deltagarnas sida.

 

Enkätfabriken arbetar med etablerade tryckerier med mångårig erfarenhet och hög kapacitet för att kunna garantera högkvalitativt material till ett konkurrenskraftigt pris. Bland våra tidigare projekt finns undersökningar med allt från några enstaka enkäter upp till hundratusentals.

Är en säker och fördelaktig insamlingsmetod i undersökningar med en stor målgrupp och ett brett urval.

Såhär arbetar vi med postala enkäter

  1. Tar hand om hela processen. Enkätfabriken tar hand om hela processen, från design av utskick till tryck, insamling och inskanning av resultatet.
  2. Professionell design. Enkätfabriken trycker unika ytterkuvert med beställarens logotyp och Enkätfabrikens avsändaradress för att mottagarna ska veta vem som står bakom utskicket samtidigt som eventuella returer hamnar rätt.
  3. Optisk inläsning. Enkätfabriken använder avancerad optisk inläsning av pappersenkäterna.
  4. Kvalitetssäkrar. Vi använder videokontrollerad matchning av enkät och mottagare vid kuvertering av enkätutskick vilket praktiskt taget omöjliggör felmatchningar.
Enkätundersökning

Kundkommentar

  • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!