UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Till följd av att Enkätfabriken arbetar med undersökningar som vi tror på och där resultatet leder till samhällsutveckling, är vår ambition att vara den självklara akademiska partnern vid insamlingsprojekt åt universitet och högskolor. Vi har därför noggrant anpassat våra metoder för att möta de unika krav som finns i den akademiska världen. Vi vet hur viktigt det är för våra uppdragsgivare att få en tydlig inblick i insamlingens genomförande och att kvaliteten på insamlingsarbetet alltid står i fokus. Bland våra tidigare kunder finns Ersta Sköndal Högskola, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Karolinska Institutet, KTH, Lunds Tekniska Högskola, Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet. Vi har även privata forskningsinstitut som kunder.

Många forskningsprojekt innefattar insamling av data genom någon form av enkät. Den delen av forskningsprojektet kan Enkätfabriken sköta. Frågeunderlaget till enkäten kan bestå av kundens validerade frågeformulär eller kan skapas med Enkätfabrikens hjälp. Om det är en webbenkät så lägger Enkätfabriken in frågorna i ett webbenkätverktyg där utskick och påminnelser sedan görs. Vid postala enkäter fixar Enkätfabriken tryck av enkäter, utskick samt inscanning. När insamlingsperioden är över skickas en databas samt en projektrapport innehållande information om svarsfrekvens och bortfall till kunden.

Såhär jobbar vi som akademisk partner:

– Vi sköter insamling genom webbenkäter, postala enkäter och telefonintervjuer. Ofta använder vi en kombination av metoderna.
– Med Enkätfabrikens projekthanteringsverktyg är det möjligt för dig som kund att löpande följa datainsamlingen och se i vilken fas projektet befinner sig i utifrån den framtagna tidsplanen.

 

Beställ en offert och mer information

 • Jennie Di Rocco

  Kontakta oss

  medarbetarundersökning

  Jennie Di Rocco (föräldrarledig)

  Projektledare

  Tel: 0735-154713

  jennie.dirocco@enkatfabriken.se

 • David Sivén

  David Sivén

  Projektledare

  david.siven@enkatfabriken.se

 • “Eller fyll i formuläret”

  Eller fyll i formuläret för att få veta mer:

   
 • “Fyll i formuläret”

  Fyll i formuläret för att få veta mer: