Universitet och högskolor

Universitet och högskolor

Vi jobbar gärna med universitet och högskolor!

Enkätfabrikens ambition är att vara den självklara partnern vid insamlingsprojekt åt universitet och högskolor.

Till följd av att Enkätfabriken arbetar med undersökningar som vi tror på och där resultatet leder till samhällsutveckling, är vår ambition att vara den självklara akademiska partnern vid insamlingsprojekt åt universitet och högskolor. Vi har därför noggrant anpassat våra metoder för att möta de unika krav som finns i den akademiska världen. Vi vet hur viktigt det är för våra uppdragsgivare att få en tydlig inblick i insamlingens genomförande och att kvaliteten på insamlingsarbetet alltid står i fokus.

 

Tidigare kunder

Bland våra tidigare kunder finns Ersta Sköndal Högskola, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Karolinska Institutet, KTH, Lunds Tekniska Högskola, Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet. Vi har även privata forskningsinstitut som kunder.

Enkätfabriken som akademisk partner

 

Många forskningsprojekt innefattar insamling av data genom någon form av enkät. Den delen av forskningsprojektet kan Enkätfabriken sköta. Frågeunderlaget till enkäten kan bestå av kundens validerade frågeformulär eller kan skapas med Enkätfabrikens hjälp. Om det är en webbenkät så lägger Enkätfabriken in frågorna i ett webbenkätverktyg där utskick och påminnelser sedan görs. Vid postala enkäter fixar Enkätfabriken tryck av enkäter, utskick samt inscanning. När insamlingsperioden är över skickas en databas samt en projektrapport innehållande information om svarsfrekvens och bortfall till kunden.

  1. Vi sköter din insamling av data. Vi har verktygen att skicka ut webbenkäter, postala enkäter och göra telefonintervjuer. Ofta använder vi en kombination av metoderna.
  2. Vi låter dig följa insamlingen digitalt. Med Enkätfabrikens projekthanteringsverktyg är det möjligt för dig som kund att löpande följa datainsamlingen och se i vilken fas projektet befinner sig i utifrån den framtagna tidsplanen.
  3. Vi är flexibla och kompetenta inom undersökningsbranschen. Vi sköter ofta hela processen i undersökningar, från utformning av frågeunderlag till sammanställning. Om det är något mer du känner att vi kan hjälpa dig med i ditt forskningsprojekt, tveka inte att höra av dig.
digitala enkäter
Enkätundersökning analys

Kundkommentar

  • Analysresultat

    ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!