Universitet och högskolor

Universitet och högskolor

Enkätfabriken som akademisk partner

Enkätfabrikens ambition är att arbeta med undersökningar som vi tror på och där resultatet leder till samhällsutveckling. Därför vill vi vara den självklara akademiska partnern vid insamlingsprojekt åt universitet och högskolor. Vi jobbar med att noggrant anpassa våra metoder för att möta de unika krav som finns i den akademiska världen. Vi vet hur viktigt det är för våra uppdragsgivare att få en tydlig inblick i insamlingens genomförande och att kvaliteten på insamlingsarbetet alltid står i fokus.

Insamling till forskning

 

Många forskningsprojekt innefattar insamling av data genom någon form av enkät, den delen av forskningsprojektet kan Enkätfabriken sköta. Frågeunderlaget till enkäten kan bestå av kundens validerade frågeformulär eller kan skapas med Enkätfabrikens hjälp. Om det är en webbenkät så lägger Enkätfabriken in frågorna i ett webbenkätverktyg där utskick och påminnelser sedan görs. Här har vi tillgång till webbpaneler vid större insamlingar. Vid postala enkäter fixar Enkätfabriken tryck av enkäter, utskick, samt inskanning av insamlade svar. När insamlingsperioden är över skickas en databas, samt en projektrapport innehållande information om svarsfrekvens och bortfall, till kunden.

Några av våra tidigare kunder

 

Datainsamling Insamling till forskning Insamling till forskningInsamling till forskning

Insamling till forskning Insamling till forskningsprojekt Insamling till forskning Datainsamling till forskning

Insamling till forskningInsamling till forskning

Enkätfabrikens böcker

De senaste åren har vi fördjupat oss i olika delar av undersökningsprocessen. Som resultat har vi skrivit tre böcker som vi gärna skickar till dig som arbetar inom akademisk sektor. Klicka här om du vill beställa boken Svarsfrekvens i undersökningar, Undersöka med webbpaneler eller Att fråga och få svar.

 

Enkätfabrikens webinar

Vi anordnar webinar för att berätta mer om hur du kan jobba effektivare med insamling och forskning. Ett av våra populäraste behandlar metoder för att öka svarsfrekvens i din undersökning. Men vi håller också webinar om webbpaneler och frågeformulering. Om du vill få mejl med inbjudan till kommande webinar kan du registrera din mejladress här.

Undersökningsföretag
Analys

”Enkätfabriken är lyhörda, tillmötesgående och framförallt flexibla. Dessa egenskaper värderar jag som forskare högt”

 

– Stefan Dahlberg, Forskare, Göteborgs Universitet

Göteborgs univeristet