Näringsliv och företagsklimat

Näringsliv och företagsklimat

Mätningar, fördjupad analys och rådgivning för ett bättre företagsklimat!

Jobbar du med näringslivsfrågor och vill veta mer om hur din kommun kan förbättra sitt företagsklimat och kommunal service? Vi erbjuder fördjupade kommunanalyser och presentationer. Vi och är också en av de konsulter som är godkända för att göra SKR:s insiktsmätning!

  • Fördjupad kommunanalys
  • Presentationer
  • Workshops och konferens
  • SKR:s insiktsmätning

Sveriges bästa näringslivskommun 2023

Sedan 2022 sammanställer vi en ranking för Sveriges bästa näringslivskommun, för att få en helhetsbild över näringsliv och företagsklimat i vårt land. Den totala rankingen baseras på de tre största mätningarna som görs för företagsklimat och näringsliv i landets kommuner och regioner, dessa är:

  • Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR)s servicemätning Insikt
  • Statistiska Centralbyrån (SCB)s medborgarundersökning, där invånare tycker till om sin kommun.

Det görs en sammanvägning av resultaten från mätningarna. Vi tittar på den generella nöjdheten av Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning, NKI för Insiktsmätningen och ett sammanställt resultat för de generella frågor i SCB Medborgarundersökning.

 

Resultaten redovisar vi ingående i början på juni varje år, genom ett webinar där vi bjuder in näringslivspersoner och kommunchefer i landet.  Det är Enkätfabriken som tillsammans med Lysio Research jämfört och sammanställt resultaten från mätningarna, för att få en helhetsbild över vad företagare och medborgare tycker om näringslivsfrågor i sin kommun och region.

Sveriges bästa näringslivskommun 2024

Här hittar du rankingar per kommunstorlek!

Beställ en fördjupad kommunanalys till er kommun!

Utifrån våra analyser har vi möjlighet att erbjuda fördjupade kommunrapporter och presentationer. Ni får veta vad som påverkar era resultat mest och insikter i vad ni behöver prioritera för att utveckla servicen och företagsklimatet i just er kommun. Från och med 2024 erbjuder vi en samlad näringslivsrapport.

 

Kontakta Erik i formuläret till höger för att göra en fördjupad analys! Du kan också mejla direkt till: erik.granberg@enkatfabriken.se

Kontakta oss