Näringsliv och företagsklimat

Näringsliv och företagsklimat

Ranking 2022 – De är bäst i Sverige på näringsliv och företagsklimat!

Sveriges bästa näringslivskommun 2022

Sveriges bästa näringslivskommun 2022

Sedan 2022 sammanställer vi en ranking för Sveriges bästa näringslivskommun, för att få en helhetsbild över näringsliv och företagsklimat i vårt land. Den totala rankingen baseras på de tre största mätningarna som görs för företagsklimat och näringsliv i landets kommuner och regioner, dessa är:

  • Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR)s servicemätning Insikt
  • Statistiska Centralbyrån (SCB)s medborgarundersökning

Resultaten redovisar vi ingående i början på juni varje år, genom ett webinar där vi bjuder in näringslivspersoner och kommunchefer i landet.  Det är Enkätfabriken som tillsammans med Lysio Research jämfört och sammanställt resultaten från mätningarna, för att få en helhetsbild över vad företagare och medborgare tycker om näringslivsfrågor i sin kommun och region.

Näringsliv och företagsklimat

Konsultation och rådgivning

Jobbar du med näringslivsfrågor och vill veta mer om hur din kommun kan förbättra sitt företagsklimat och näringslivet? 

 

Utifrån mätningarna hjälper vi er tolka resultaten från SKRs Insikt, Svenskt näringslivsmätning och SCB:s mätning. Enkätfabriken gör då en djupdykning i kommunens resultat, berättar mer om vad som påverkar dem och går igenom de metoder som bör prioriteras för att skapa ett bättre näringsliv. Vi erbjuder:

  • Fördjupad kommunanalys
  • Presentationer
  • Workshops

Kontakta oss