Enkätundersökning

Enkätundersökning

Undersökningsmetoder

Vi genomför olika typer av enkätundersökningar, där vi både tar till oss mindre uppdrag och hela processer. Det kan vara datainsamling till ditt forskningsprojekt, eller en medarbetarundersökning från utformning av frågeformulär, till insamling, analys och en grafisk rapport med förslag till utveckling. Vi använder oss av den datainsamlingsmetod som passar er bäst. Oftast arbetar vi med webbenkäter, telefonintervjuer, postala enkäter och på stan-intervjuer.

Vi skräddarsyr din undersökning

 

Vårt viktigaste ledord är kvalitet. Därför ställer vi exempelvis tydligare kompetenskrav på vår intervjupersonal än vad som är vanligt i branschen. Vi har även verktyg som ger våra kunder insyn i datainsamling och projektens processer. Våra undersökningar anpassas vidare efter dina behov, oavsett om du jobbar inom offentlig sektor, på privat verksamhet eller inom akademisk sektor.

 

I listan nedan kan du se våra olika typer av undersökningar.

Du kan också kontakta oss för att få en skräddarsydd undersökning.

 

Offentlig sektor

Brukarundersökning elev

Brukarundersökning vård och omsorg

Hyresgästundersökning

 

Marknadsundersökning

Kundundersökningar

Gästundersökning

Varumärkesundersökning

Medarbetarundersökningar

 

Universitet och högskolor

Enkätundersökningar

Kundkommentar

  • rekommendation enkätfabriken

    ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!