Bostad

För en hållbar bostadsmarknad och ett ökat bostadsbyggande krävs kunskap om hur nybyggnation påverkar bostadsmarknaden och hur hyresnivåer bör utformas. Enkätfabriken har stor kunskap om och erfarenhet av undersökningar om bostadsmarknaden. Vi har tagit fram analysmodeller som gör det enkelt för våra kunder att dra slutsatser och tillämpa dessa i det praktiska arbetet.

Vad gör vi?

Hyressättningsmätningar

För att hyrorna i en kommun skall vara rättvist utformade är det viktigt att de faktorer som gör att en bostad ses som attraktiv också har en koppling till hyresnivån. En faktor som har stor betydelse för de boende och som allt fler kommuner väger in i sina hyresmodeller är det geografiska läget. Enkätfabriken har hjälpt allmännyttiga och privata fastighetsbolag i ett flertal kommuner att kartlägga hur attraktiva olika områden i kommunen är. Vår modell för undersökningen ger ett tydligt resultat och Enkätfabriken tar även fram en procentuell uppräkningsnivå för varje geografiskt område i en kommun, som går att tillämpa enkelt i en hyresmodell.

Kartlägga flyttkedjor

Att bygga nytt och billigt är lättare sagt än gjort. Därför är det viktigt att kartlägga om även dyrare nybyggen skapar öppningar på bostadsmarknaden för dem med lägre inkomster. Enkätfabriken har tagit fram en metod för att kartlägga hur flyttkedjorna ser ut för nybyggen. I en kartläggning Enkätfabriken genomfört åt Helsingborgshem framkom exempelvis att 460 nyproducerade lägenheter skapade ytterligare 883 bekräftade öppningar på bostadsmarknaden. Av dessa fanns 515 i Helsingborg varav 298 var hyresrätter, många i områden med lägre hyror.  Kunskap om flyttkedjornas inverkan på den lokala bostadsmarknaden är en viktig förutsättning för att förklara och förankra behovet av nybyggnation.

Nöjd kund undersökningar

Enkätfabriken har stor erfarenhet av att kartlägga kundnöjdhet och att ta reda på vad som påverkar kunders nöjdhet. Vi tar reda på vad hyresgästerna tycker om sitt boende och presenterar också på ett tydligt sätt vad som ger en ökad respektive minskad kundnöjdhet bland just era hyresgäster.

Kartläggning av bostadskön

Många kommunala och privata bostadsbolag har långa köer till hyresrätter idag. Det är dock avsevärt färre som faktiskt har kunskap om vad de som köar är ute efter och hur det faktiska bostadsbehovet ser ut. Enkätfabriken gör därför undersökningar riktade till dem som står i er bostadskö och tar reda på när de önskar en bostad, vad för typ av bostad de önskar och var de vill bo i kommunen. På så vis vet ni hur stor efterfrågan faktiskt är både nu och på sikt och ni vet även vad för typ av bostäder som efterfrågas och i vilket läge. Med denna kunskap kan ni planera och bygga utifrån rätt utgångspunkt.

 

 • Daniel Sturesson

  Kontakta oss

  postala enkäter

  Daniel Sturesson

  Projektledare

  Tel: 0736-396519

  daniel.sturesson@enkatfabriken.se

 • “Eller fyll i formuläret”

  Eller fyll i formuläret för att få veta mer: