Parkeringskartläggning

Parkeringskartläggning

Vi hjälper dig med din parkeringskartläggning!

 

Behöver du undersöka antal använda parkeringsplatser och parkeringsmöjligheter i ett visst område? Då kan vi hjälpa dig med en parkeringskartläggning.

Genomförande parkeringskartläggning:

Kartläggningarna går ut på att skapa kunskap om beläggning, vem som parkerar på parkeringsplatsen och när parkeringen används. Kartläggningen genomförs genom att information hämtas in via internet och besök på parkeringsplatserna.

 

Kartläggning i 3-steg

1. Inventering om antal platser, typ av parkeringsplatser, avgifter och vem som sköter platsen. Platserna registreras även med geografisk position.

2. Notering av beläggning vid ett antal olika tillfällen. Antal bilar räknas vid olika tidpunkter på dygnet för att få en representativ bild.

3. Inhämtning av registreringsnummer sker för att kunna hämta in typ av fordon, var bilen är registrerad geografiskt.

Resultatportal för kartläggningen

När vi kartlagt alla parkeringsplatser presenterar vi dem i en resultatportal med kartor och vilken typ av parkeringsplats som är kartlagd. Titta på resultatportalen via den här länken! I det aktuella projektet har samtliga parkeringsplatser i en stadsdel inventerats, beläggning har noterats vid 5 tillfällen samt så har registreringsnummer antecknats. Därefter har information om bilen hämtats in från Transportstyrelsen. Det ger en överblick över hur beläggning ser ut olika tider, var personen som parkerar bor och vilken typ av bil som parkerar. Det ger även kunskap om behov av laddningsstationer i området, då inventeringen visar antal el-bilar som parkerat på varje parkeringsområde.

Vill du veta mer?

Mejla eller ring Erik så berättar han mer om undersökningen. Du kan också skriva i formuläret på sidan för att skapa kontakt.

Undersökningsföretag