Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning

Om hyresgästundersökningar

 

Era hyresgäster är de som har bäst kunskap kring vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas i era hyresfastigheter. Genom att fokusera på just det som ger nöjdare hyresgäster kan den allmänna trivseln öka.

 

I Enkätfabrikens hyresgästundersökningar hjälper vi er att få tillgång till era hyresgästers uppfattning om sitt boende. Genom att ställa frågor anpassade till just ert företag får ni svar på vad hyresgästerna tycker.

 

I våra undersökningar tar vi även reda på vilka områden kunderna tycker är viktigast och vad som alltså påverkar deras nöjdhet mest. Genom att ställa de resultaten mot varandra skapas en tydlig bild av vad ert företag bör satsa på för att på ett effektivt sätt få ännu nöjdare hyresgäster.

Vad vi gör:

1. Utformar frågeunderlag. I våra hyresgästundersökningar skapar vi alltid ett unikt frågeunderlag som anpassas efter er verksamhet.

 

2. Samlar in data. Genom kostnadseffektiv insamling med en garanterad anonymitet kan insamlingen ske prisvärt och smidigt.

 

3. Analyserar och sammanställer. Med hjälp av statistisk sambandsanalys mäter vi både hur nöjda era hyresgäster är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet. På så vis blir det lätt för er att fatta rätt beslut om hur ni skall utveckla era fastigheter.

Kundkommentar

  • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Läs våra tidigare hyresgästprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!