Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning

Dags att göra en hyresgästundersökning?

 

Med hjälp av en hyresgästundersökning tar ni reda på vad era hyresgäster tycker om er verksamhet. Genom att ta reda på vad era boende tycker om er så blir det lättare att att göra rätt insatser för att öka den allmänna trivseln.

 

En användbar hyresgästmätning

Vårt mål är att genomföra så användbara undersökningar som möjligt. När er hyresgästundersökning är genomförd har ni tillgång till era hyresgästernas uppfattning om sitt boende och vad de tycker. Genom undersökningen tar vi även reda på vilka områden de boende tycker är viktigast och vad som påverkar deras nöjdhet mest. Genom att ställa resultaten mot varandra skapas en tydlig bild av vad ert företag bör satsa på för att på ett effektivt sätt få ännu nöjdare hyresgäster.

Genomförande hyresgästunderöskning

  1. I en hyresgästundersökning startar vi som vanligt med att ta ett möte med dig som kund, för att höra er behov. Vi jobbar sedan fram ett unikt frågeunderlag som passar er verksamhet. När ni godkänt frågeunderlaget, så programmerar vi enkäten och ni får titta på den en gång till innan den går ut till era hyresgäster.
  2. Nu är det dags att skicka ut enkäten. För hyresgäster skickar vi vanligen webbenkäter, som går via mejl och/eller sms till era gäster. Vi garanterar självklart anonymitet och följer GDPR. Med etablerade metoder jobbar vi för att få upp svarsfrekvensen i alla våra undersökningar, vilket gör att ni får många svarande till er undersökning.
  3. När insamlingen är avslutad så sköter våra analytiker analysen och sammanställer resultaten med infografik som är lätt att ta till sig. Ni får sedan en rapport som visar hur nöjda era hyresgäster är och vad som är viktigast att förbättra för att öka deras generella nöjdhet. På så vis blir det lätt för er att fatta rätt beslut om hur ni skall utveckla era fastigheter!
Enkätundersökning

Case

Artiklar

Rekommendationer

”Tillsammans med sex andra bolag i regionen och Hyresgästföreningen valde vi att använda oss av Enkätfabriken för att kartlägga kommunmedborgarnas syn på respektive kommuns bostadsområden. Ett bra genomfört arbete med ett tydligt och förståeligt material hjälpte oss vidare i vårt arbete.”

 

– Lotta Björklund, VD Mitthem

Hyresgästundersökning