BARN OCH UNGA

Både barnkonventionen och svensk ungdomspolitik betonar vikten av att beslut som rör barn och unga ska byggas på faktisk kunskap om barn och unga. Allt för ofta tas dock beslut utan att väga in barn och ungas röster och åsikter. Vi på Enkätfabriken arbetar med att göra barn och ungas röster hörda genom olika typer av undersökningar, analyser och utredningar. Våra rapporter ger ett underlag som gör det möjligt att vidareutveckla era verksamheter, oavsett om det handlar om kommunal eller offentlig verksamhet, olika forskningsprojekt, fritidsverksamheter eller något annat.

 

Vad gör vi?

Skolundersökningar:
Vi genomför och analyserar brukarundersökningar inom förskola och grundskola, elevbarometrar och andra typer av undersökningar som handlar om skolan. Målet med denna typ av undersökning är att få ett bra underlag för att vidareutveckla skolan generellt – att skapa en tryggare och bättre skola på olika sätt helt enkelt!

Intresseundersökningar/Elevprognoser:
För att starta en friskola behövs ett underlag som visar ett riktat intresse från målgruppen. Vi genomför och analyserar intresseundersökningar som bifogas i ansökan till Skolinspektionen.

Ungdomsundersökningar:
Vi undersöker bland annat ungas livsvillkor inom områden som fritid, hälsa, utbildning, politik, trygghet, och arbete. Vi har stor erfarenhet av att genomföra Lupp-analyser (läs mer här!) och rapporter samt andra former av ungdomsundersökningar.

Drogvaneundersökningar:
För att systematiskt arbeta med att minska ANDT-bruket bland barn och unga behövs kunskap om hur ungas drogvanor ser ut.

Undersökningar bland barn i olika typer av utsatta situationer:
Exempelvis brukarundersökningar för barn och unga med funktionsnedsättning.

Forskningsprojekt:
Vi sköter insamling inom akademisk sektor för forskare där målgruppen helt eller delvis är barn och unga. Vi hjälper forskare att utvärdera frågor när målgruppen är barn och unga. Se mer om detta under rubriken “hur ska man göra undersökningar till barn och unga?

Vi har också genomfört flertalet projekt för olika myndigheter, bland annat Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Barnombudsmannen och MUCF.  

 

Hur ska man göra undersökningar till barn och unga?

När man utformar frågeunderlag till barn och unga behöver särskild hänsyn tas till hur frågor och svarsalternativ är formulerade och utformade. Enkäten och frågorna behöver anpassas till den aktuella åldersgruppen och deras kognitiva förmåga. Några nyckelfaktorer är att undvika negationer, påståendefrågor för yngre barn, känsliga frågor och att ha korta avsnitt i enkäten. Det är också viktigt att tänka på att yngre barn ofta tolkar ord och begrepp bokstavligt. En viktig del när man gör undersökningar till barn och unga är att alltid utvärdera hur frågorna fungerar i målgruppen, genom så kallade pilot-utvärderingar eller pilot-tester.

Vi på Enkätfabriken har stor erfarenhet att utforma frågeunderlag och enkäter anpassade till barn och ungdomar samt att göra olika pilot utvärderingar av frågeunderlag och enkäter.

 

Har du funderingar om våra undersökningar i målgruppen barn och unga?

Kontakta oss så berättar vi mer!

 • Cecilia Helander

  Kontakta oss

  medarbetarundersökning

  Cecilia Helander

  Projektledare

  Tel: 0723-066519

  cecilia.helander@enkatfabriken.se

 • Matilda Nilsson

  medarbetarundersökning

  Matilda Nilsson

  Projektledare

  Tel: 0760-085 863

  matilda.nilsson@enkatfabriken.se

 • “Eller fyll i formuläret”

  Eller fyll i formuläret för att få veta mer: