Barn och unga

Barn och unga

Undersökningar till barn & unga

Både barnkonventionen och svensk ungdomspolitik betonar vikten av att beslut som rör barn och unga ska byggas på faktisk kunskap om dem. Allt för ofta tas dock beslut utan att väga in deras egna röster och åsikter. Vårt mål är att göra barn och ungas röster hörda genom olika typer av undersökningar, analyser och utredningar.

 

De färdiga rapporterna ger ett underlag som gör det möjligt att vidareutveckla era verksamheter, oavsett om det handlar om kommunal eller offentlig verksamhet, olika forskningsprojekt, fritidsverksamheter eller något annat.

Skolundersökningar

Vi genomför och analyserar brukarundersökningar inom förskola och grundskola, elevbarometrar och andra typer undersökningar på skolor. Målet med denna typ av undersökning är att få ett bra underlag för att vidareutveckla skolan generellt – att skapa en tryggare och bättre skola på olika sätt helt enkelt!

Elevprognoser (Undersök intresset för en friskola)

För att starta en friskola behövs ett underlag som visar ett riktat intresse från målgruppen. Vi genomför och analyserar intresseundersökningar som bifogas i ansökan till Skolinspektionen.
Läs mer om hur vi jobbar med elevprognoser här!

Ungdomsundersökningar

Vi undersöker bland annat ungas livsvillkor inom områden som fritid, hälsa, utbildning, politik, trygghet, och arbete. Vi genomför Lupp-analyser och rapporter och andra former av ungdomsundersökningar.

Drogvaneundersökningar

För att systematiskt arbeta med att minska ANDT-bruket bland unga behövs kunskap om hur deras drogvanor ser ut. Genom en drogvaneundersökning kan ni ta reda på hur drogvanor ser ut hos ungdomar idag och även jämföra över tid.

Undersökningar för barn i utsatta situationer

Exempelvis brukarundersökningar för barn och unga med funktionsnedsättning.

Forskningsprojekt med unga målgrupper

Vi sköter insamling inom akademisk sektor för forskare där målgruppen helt eller delvis är barn och unga. Vi hjälper forskare att utvärdera frågor när ni jobbar med yngre målgrupper.

Ett arbete med särskild hänsyn

 

Vid utformande av frågeunderlag till barn och unga behövs särskild hänsyn tas till hur frågor och svarsalternativ är formulerade och utformade. Enkäten och frågorna bör anpassas till den aktuella åldersgruppen och deras kognitiva förmåga. Några nyckelfaktorer är att undvika negationer, påståendefrågor för yngre barn, känsliga frågor och att ha korta avsnitt i enkäten. Det är också viktigt att tänka på att yngre barn ofta tolkar ord och begrepp bokstavligt. En viktig del i undersökningar är att alltid utvärdera hur frågorna fungerar i målgruppen, genom så kallade pilot-utvärderingar eller pilot-tester.

 

För att kunna utföra så bra undersökningar som möjligt så uppdaterar vi oss kontinuerligt i senaste forskningen kring undersökningar riktade till barn. Vi gör också egna tester och pilotutvärderingar för att se vilka frågeunderlag och enkäter som passar bäst.

Har du några funderingar?

Kontakta Cecilia, vår expert på undersökningar riktade till barn och unga, via formuläret.

Case

Tidigare Case inom området

Artiklar

Artiklar som berör undersökningar till barn och unga

Kundkommentar

  • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun