Offentlig sektor

Offentlig sektor

Undersökningar som leder till samhällsutveckling!

Att veta hur medborgarna uppfattar er verksamhet är avgörande för att veta vilka prioriteringar som ska göras inför viktiga beslut. Enkätfabriken hjälper er att ta fram välgrundade faktaunderlag för att ni ska veta hur verksamheten bör utvecklas. Vi är med hela vägen från att utforma och ta fram frågeunderlag till analys och presentation av resultaten, allt för att främja samhällsutvecklingen.

 

Metoder & kvalitet

På Enkätfabriken sätter vi stort värde i att hålla en hög kvalitet och vara lyhörda för våra kunders specifika behov. Därför utformar vi skräddarsydda undersökningar efter den information ni behöver. Vi använder alltid den metod som passar uppdraget och målgruppen bäst, exempelvis genom webbenkäter, pappersenkäter, på plats-intervjuer eller telefonintervjuer. Vi kan även hjälpa er att skapa djupare kunskap med hjälp av djupintervjuer eller fokusgruppundersökningar. Självklart garanterar vi anonymitet och förhåller oss till GDPR.

 

Resultatrapporter

Vi levererar resultatrapporter efter kundens önskemål. Många kunder efterfrågar rapportleverans i form av PPT inom det offentliga, men vi erbjuder också digitala resultatportaler och PDF:er. Vi har möjlighet att designa och forma snygga och tilltalande rapporter utifrån kundens mallar och grafisk profil, så väl som från vår egna standardmallar. Läs mer om resultatrapporter här.

Vi har mångårig erfarenhet av att göra undersökningar inom offentlig sektor. Vi hjälper gärna dig också!

Kundkommentar

  • Rekommendation Enkätfabriken

    ”Enkätfabriken är lyhörda, tillmötesgående och framförallt flexibla. Dessa egenskaper värderar jag som forskare högt”

     

    – Stefan Dahlberg, Forskare, Göteborgs Universitet

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!