Brukarundersökning skola

Att ha kännedom om hur elever såväl som föräldrar ser på skolan är viktigt för både enskilda skolor och kommuner. Det är en förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Enkätfabriken genomför elev- och föräldraundersökningar åt såväl kommuner som enskilda skolor. Enkätfabrikens modell för elevundersökningar utgår från vår tro på samhällsutveckling och svarar mot företagets ledord om att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

Såhär arbetar vi med elev- och föräldraundersökningar:

– Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er kommun eller skola och formulera frågor som mäter det som är viktigt på ett tillförlitligt sätt.

– Elever eller föräldrar ges möjlighet att delta på det sätt som passar dem bäst. I våra skolundersökningar arbetar vi med både postalt utsända pappersenkäter, webbenkäter med login för varje klass och telefonintervjuer beroende på vilket som passar bäst i den aktuella situationen.

– Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda föräldrar och elever är och vilka aspekter som är viktigast att utveckla för att öka deras övergripande nöjdhet.

 • Cecilia Helander

  Kontakta oss

  medarbetarundersökning

  Cecilia Helander

  Projektledare

  Tel: 0723-066519

  cecilia.helander@enkatfabriken.se

 • “Eller fyll i formuläret”

  Eller fyll i formuläret för att få veta mer:

   
 • “Fyll i formuläret”

  Fyll i formuläret för att få veta mer: