Brukarundersökning: Skola

Brukarundersökning: Skola

Om brukarundersökningar

Att ha kännedom om hur elever såväl som föräldrar ser på skolan är viktigt för både enskilda skolor och kommuner. Det är en förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna utveckla och förbättra verksamheten.

 

Enkätfabriken genomför elev- och föräldraundersökningar åt såväl kommuner som enskilda skolor. Enkätfabrikens modell för elevundersökningar utgår från vår tro på samhällsutveckling och svarar mot företagets ledord om att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

 

Vi gör fler undersökningar riktade till barn och unga, du hittar hela listan via Barn & Unga

 

Vill du göra en elevprognos för att starta en friskola? Klicka på knappen nedan för att läsa mer:

Så arbetar vi med elev- och föräldraundersökningar

  1. Tar fram frågeunderlag. Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er kommun eller skola och formulera frågor som mäter det som är viktigt på ett tillförlitligt sätt.
  2. Samlar in data. Elever eller föräldrar ges möjlighet att delta på det sätt som passar dem bäst. I våra skolundersökningar arbetar vi med både postalt utsända pappersenkäter, webbenkäter med login för varje klass och telefonintervjuer beroende på vilket som passar bäst i den aktuella situationen.
  3. Analyserar och sammanställer. Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda föräldrar och elever är och vilka aspekter som är viktigast att utveckla för att öka deras övergripande nöjdhet.
Att ha kännedom om hur såväl elever som föräldrar ser på skolan är en förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Kundkommentar

  • ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!