Brukarundersökning: Skola

Brukarundersökning: Skola

Om brukarundersökningar

En brukarundersökning inom skolan kallas även elev- eller föräldraundersökning. Det är viktigt för både enskilda kommuner och skolor att ha kännedom om hur elever såväl som föräldrar ser på skolan. Det är en förutsättning för att effektivt kunna utveckla och förbättra verksamheten.

 

Enkätfabriken genomför elev- och föräldraundersökningar åt såväl kommuner som enskilda skolor. Vår modell för elevundersökningar utgår från vår tro på samhällsutveckling och svarar mot företagets ledord om att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

Så arbetar vi med elev- och föräldraundersökningar

  1. Tar fram frågeunderlag. Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er kommun eller skola. Vi formulerar frågor som mäter det som är viktigt på ett tillförlitligt sätt.
  2. Samlar in data. Elever eller föräldrar ges möjlighet att delta på det sätt som passar dem. Här arbetar vi med både postalt utsända pappersenkäter, webbenkäter med login för varje klass och telefonintervjuer beroende på vilket som passar bäst i den aktuella situationen.
  3. Analyserar och sammanställer. Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda föräldrar och elever är. Vi lyfter de aspekter som är viktigast att utveckla för att öka övergripande nöjdhet.

Kundkommentar

  • rekommendation enkätfabriken

    ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Artiklar