Medarbetarundersökning Godsservice

Medarbetarundersökning Godsservice

Case

Medarbetarundersökning med Fageströmsbolagens dotterbolag Godsservice. 

Fagerströmbolagen är ett företag som bedriver åkeriverksamhet genom flera dotterbolag med totalt cirka 200 anställda. Enkätfabriken har tillsammans med Fagerströmbolagen genomfört årliga medarbetarundersökningar åt deras dotterbolag Godsservice sedan 2014.

Genomförande

Tidigare år har de anställda fått besvara undersökningen via en pappersenkät, men i år valde dotterbolaget Godsservice att köra undersökningen helt digitalt med inbjudan via sms och e-post. Den nya metoden testades för att underlätta för de anställda att kunna delta i undersökningen, något som också ledde till ökad svarsfrekvens. Syftet med undersökningen är att ge Godsservice ett bra underlag för att kunna utveckla arbetsmiljön för de anställda.

Projektledare: Jennie DiRocco

Medarbetarundersöskning