Medarbetarundersökning Godsservice

Medarbetarundersökning Godsservice

Case

Medarbetarundersökning med Fageströmsbolagens dotterbolag Godsservice. 

Godsservice har under många år (sedan 2014) genomfört sina årliga medarbetarundersökningar genom Enkätfabriken. Företaget bedriver åkeriverksamhet genom flera dotterbolag, med totalt cirka 200 anställda.

Medarbetarenkäter för större bolag

Med 200 anställda finns såklart flera avdelningar på företaget, där trivsel och arbetsmiljö naturligt kan skilja sig åt. För att få god förståelse för resultaten från sin undersökning och kunna arbeta med att förbättra arbetsmiljön på enhetsnivå, så utformas frågeunderlaget för Godsservice så att de ska kunna titta på arbetsmiljö och trivsel både i helhet och per avdelning. Det är vanligt att bryta ned undersökningar på det här sättet för att kunna få så användbara resultat som möjligt, vilket gör det lättare att utveckla fysisk och social arbetsmiljö på företaget.

Goodsservice väljer i år att göra sin undersökning helt digitalt, där de bjudit in sina anställda via sms och e-post. Detta skiljer sig åt från tidigare år då undersökningen har besvarats genom pappersenkät. Den nya metoden testades för att underlätta för de anställda att kunna delta i undersökningen, något som också ledde till ökad svarsfrekvens. Undersökningen ger Godsservice ett bra underlag för att kunna utveckla arbetsmiljön för de anställda varje år. Med hjälp av NMI kan de också jämföra och mäta sina resultat över längre tid, vilket bidrar till större förståelse hur de kan jobba mot att bli en riktigt bra arbetsgivare.

 

Projektledare inom medarbetarundersökningar: Mollie Rey Ellam

Medarbetarundersöskning