Medarbetarundersökning SafeTeam

Medarbetarundersökning SafeTeam

Case

Återkommande medarbetarundersökning med SafeTeam

SafeTeam erbjuder säkerhetslösningar för flerbostadshus, företag och offentliga fastigheter. Idag har företaget ca 190 anställda runt om i landet. SafeTeam vände sig till Enkätfabriken för att de ville driva ett utvecklingsarbete som leder till nöjda och motiverade anställda. För att åstadkomma detta genomförs därför medarbetarundersökningar regelbundet vartannat år.

Genomförande

Medarbetarundersökningar med SafeTeam sker digitalt efter kundens önskemål och för att göra undersökningen så smidigt som möjligt. Samtliga anställda får en digital inbjudan till sin medarbetarenkät, som sedan besvaras via en webben. När alla resultat är insamlade så sammanställer Enkätfabriken resultatet och det är helt anonymt.

Resultat

I slutet av varje undersökning får de SafeTeam en övergripande digital rapport som visar på medarbetarnas nöjdhet och vi lyfter fram vilka områden de bör prioritera för att skapa utveckling. Då SafeTeam har flera avdelningar i olika städer så levererar vi även avdelningsrapporter, vilket är viktigt för att också kunna undersöka hur det ser ut på olika avdelningar och arbeta mer lokalt med resultaten.

Om medarbetarundersökningar

Om du vill veta mer om hur vi jobbar med medarbetarundersökningar kan du läsa mer via länkarna nedan, eller kontakta oss!

→ Kontakta oss
→ Vår arbetsmetod
→ Enkätfabrikens medarbetarundersökningar
→ Beställ en medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Case