Medarbetarundersökning SafeTeam

Medarbetarundersökning SafeTeam

Case

Återkommande medarbetarundersökning åt SafeTeam

SafeTeam är ett företag som erbjuder säkerhetslösningar för flerbostadshus, företag och offentliga fastigheter. Idag har företaget ca 190 anställda runt om i landet. SafeTeam vände sig till Enkätfabriken för att de ville driva ett utvecklingsarbete som leder till nöjda och motiverade anställda. För att åstadkomma detta genomförs därför medarbetarundersökningar regelbundet vartannat år.

Genomförande

Medarbetarundersökningar med SafeTeam sker digitalt för att göra det så smidigt som möjligt. Samtliga anställda får en digital inbjudan till sin medarbetarundersökning, som sedan besvaras via en webbenkät. När alla resultat är insamlade så sammanställer Enkätfabriken resultatet. SafeTeam får en övergripande rapport som visar på medarbetarnas nöjdhet och vilka områden man bör prioritera i ett framtida utvecklingsarbete. Då SafeTeam har flera avdelningar i olika städer får SafeTeam även avdelningsrapporter, just för att kunna undersöka och arbeta mer lokalt med resultaten.

Kommentar

Här kan du läsa mer om medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökning Case