Nöjdhetsmätning

Nöjdhetsmätning

Case

Nöjdhetsmätning med Cykelfrämjandet.
Enkätfabriken har för Cykelfrämjandet genomfört en mätning bland cyklister i Sveriges kommuner. Undersökningen syftar till att låta cyklister tycka till om hur cykelvänliga de upplever sin hemkommun.

Genomförande

Totalt har12 642 cyklister svarat på den nätbaserade enkäten som skickats ut. Svaren samlades in genom crowdsourcing med fokus på att kommuner var aktiva i spridningen av enkäten och genom sociala medier. Samtliga kommuner som sedan fick tillräckligt med svar för att kunna ge en representativ bild av läget i kommunen fick sedan vara med i en ranking och fick en egen rapport. Malmöborna är mest nöjda med sin hemkommun utifrån ett cykelperspektiv. Därefter kommer Karlstad, Östersund och Umeå kommun.

Resultat

Se infografik resvaneundersökning 2019 för att ta del av resultatet.

Du kan läsa hela rapporten här.

Rekommendation

Rekommendation Medarbetarundersökning”Cykelfrämjandet har samarbetat med Enkätfabriken i flera år för tillhandahållandet av enkäten som är underlaget för vår årliga rapport Kommunvelometern. Inför Kommunvelometerns 10-års jubileum ville vi ge den nytt liv! Vi tog hjälp av Enkätfabriken i arbetet med att genomföra en modernisering och uppdatering av kommunvelometern. Att samarbeta med Enkätfabriken har genom hela processen varit snabbt, smidigt och enkelt. De har tillhandahållit lösningar av alltifrån det tekniska med enkäten som är underlaget för Kommunvelometern, till dataanalys och resultatsammanställning med snygg och tydlig infografik och layout av slutrapporten.

Att vi har kunnat samarbeta tillsammans och ha en dialog genom hela processen från enkät till publicering har varit väldigt givande. Enkätfabriken har genom alla steg i projektet gjort det lilla extra för att se till att årets Kommunvelometer ska bli så bra som möjligt. Detta hjälper oss som ideell aktör göra så stor samhällsnytta som möjligt i arbetet för att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt.”
 
– Emilia Sternberg, Cykelfrämjandet, Projektledare Kommunvelometern 2019

 

← Fler case