Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikbarometern

En undersökning om medborgarnas resvanor inom Sveriges regioner

Kollektivtrafikbarometern är en undersökning som drivs av Svensk kollektivtrafik och finns för att få större förståelse för hur medborgare väljer att resa och varför. Syftet med mätningen är att trafikbolagen och myndigheter som jobbar med kollektivtrafik ska få tydlig bild över nuläget i svensk kollektivtrafik, förstå hur många som väljer att åka kollektivt jämfört med andra resealternativ och hur attityden kring kollektivtrafik ser ut.
Enkäten går ut till medborgare över hela Sverige.

Kollektivtrafik

Hur genomförs kollektivtrafikbarometern?

Sedan 2023 genomförs undersökningen av Enkätfabriken, där vi slumpmässigt skickar ut enkäter till medborgare mellan 15-75 år. För att få en så representativ bild som möjligt är det viktigt att alla olika typer av resenärer deltar i undersökningen, där alla dagens resor registreras. Från att ta en promenad till affären, till att ta bussen till jobbet eller bilen till en kompis. I undersökningen får de deltagande uppge hur de reser, men också svara på frågor om varför de reser som de gör. Alla i urvalet får antingen en postal inbjudan, där de kan logga in till en webbenkät eller så blir de tillfrågade via telefonintervjuer.

Hur presenteras resultatet?

Resultaten presenteras för Svensk kollektivtrafiks medlemmar, det vill säga myndigheter som jobbar med svensk kollektivtrafik och länstrafikbolagen. Det presenteras i en webbportal, där det går att logga in och se sitt resultat och även jämföra med andra bolag. Presentationen visas i grafer och diagram, med frågor som rubriker. Det går också att bryta ned resultaten på flera bakgrundsvariablar så som kön, ålder eller hur ofta man reser.

Utveckling och förbättring

Med hjälp av kollektivtrafikbarometern kan regioner och kommuner få en objektiv bedömning av trafikens nuvarande status och med resultaten har de verktyg att förbättra kollektivtrafiken. Med perspektiv från medborgarna, blir det enklare att sätta in konkreta åtgärder som förbättrar kvaliteten och resorna i regionerna.


 

Vill du veta mer om mätningen? 

Kontakta projektansvarig Cecilia Helander

Enkäter barn och unga

Cecilia Helander
Projektledare, kollektivtrafikbarometern
cecilia.helander@enkatfabriken.se

 

Kollektivtrafikbarometern