Rekrytering av småhusägare till användartester

Rekrytering av småhusägare till användartester

Case

Rekrytering av småhusägare i Sverige till användartester, på uppdrag av en svensk myndighet. Syftet med användartesterna var att utvärdera ett framtida frågeunderlag som skulle användas av myndigheten i ett framtida projekt.

Genomförande:

Rekryteringen skedde via webbpaneler och en intresseanmälan där de personer som inte uppfyllde kraven för deltagande sorterades bort. Kraven för att delta var, utöver att personen skulle bo i småhus, att respondenten skulle ha ett eller flera av följande alternativ: uppvärmning med ved, hybridbil eller luft-luft-värmepump. De som matchade de aktuella kraven fick möjlighet att själva boka in sitt användartest på en tid som passade dem, vilket effektiviserade bokningsprocessen och möjliggjorde en snabbare rekryteringsprocess.

Användartesterna genomfördes helt digitalt vilket möjliggjorde rekryteringen i hela landet. Under testerna ombads respondenten att dela sin skärm, där denne sedan genomförde den aktuella enkäten. En projektledare från Enkätfabriken noterade respondenternas tankar, åsikter och hur besvarandet av enkäten gick. Användartesterna tog cirka 20 minuter och som tack för sitt deltagande mottog respondenterna ett presentkort på 100 kronor.

Resultat

När samtliga användartester var genomförda presenterades resultatet i ett möte med kunden, tillsammans med våra förslag på ändringar i frågeunderlaget. Dessa ändringar implementerades och bidrog till ett mer träffsäkert resultat i datainsamlingen som följde.

 

Projektledare:

Jonna Skoog, projektassistent
Fanny Ekström, projektledare med ansvar för rekrytering