Enkätfabriken förvärvar IMA Marknadsutveckling

Enkätfabriken förvärvar IMA Marknadsutveckling

Den sista juli 2020 gör Enkätfabriken sitt första förvärv och köper samtliga aktier i IMA Marknadsutveckling (IMA), som därmed blir ett helägt dotterbolag till Enkätfabriken. Bolagen har haft en kommunikation under en längre tid och sett att de gemensamt kan erbjuda bättre tjänster för sina kunder. Det är därför spännande att IMA blir en del av Enkätfabrikens fortsatta tillväxtresa säger Erik Granberg, VD på Enkätfabriken.

”Vi får nu stärkt kompetens i bolaget, där vi höjer vår expertis speciellt inom kund- och marknadsområdet. Både Carl-Axel och Håkan som grundade IMA 1989 har förutom att arbetat med IMA också länge arbetat som lärare inom Marknadsundersökningar på IHM och har över 30 års erfarenhet i branschen. Förvärvet kommer vara en stark bidragande faktor till Enkätfabrikens fortsätta tillväxt vilket gör oss spända på framtiden” berättar Erik.

Genom förvärvet får Enkätfabriken möjlighet att arbeta med nya branscher, men också göra en större satsning på existerande. Som en del av förvärvet införs bland annat affärsområdet ’Marknadsutveckling’ som tar tillvara på IMAs fokus på marknadsundersökningar för näringslivet. Området kommer skötas av Oscar Svensson, tidigare ansvarig för kund och marknad på Enkätfabriken.

Om IMA Marknadsutveckling

IMA marknadsutveckling är ett marknadsundersökningsbolag startat av Carl-Axel Ambring och Håkan Åsander år 1989. IMA har sedan start varit ett fristående undersökningsinstitut som byggt upp långa och nära relationer med företag och företagsgrupper av olika storlek, inom olika branscher. Med många års erfarenhet från affärslivet och med bakgrund som marknadskonsulter, har de egen erfarenhet från ”köpsidan” av undersökningar och förstår vad ett informationsbehov verkligen innebär. Koncentrationen av verksamheten har därför främst legat på att undersökningar för marknadsföringsändamål. IMA har arbetat med kunder som Gina Tricot, Glitter, Vasakronan, småhusbranschen och IHM Business School.

Fortsatt hög service och kvalitet för kunder

För våra kunder innebär fusionen stärkt kompetens i bolagen och fler tjänster att välja på. Nya branscher välkomnas och på sikt kommer marknadsutveckling få ett extra fokus på Enkätfabriken, för att ta tillvara på IMAs långa branscherfarenhet inom marknadsfrågor. Nu hittar ni Carl-Axel och Håkan som projektledare på Enkätfabriken, där de sköter sina affärer precis som vanligt.

Kontakta oss med dina frågor

 

Marknadsutveckling
Carl-Axel Ambring (IMA Marknadsutveckling)

Mejl: carl-axel@imamarknadsutveckling.se 

 

 

IMA

Håkan Åsander (IMA Marknadsutveckling)
Mejl: hakan@imamarknadsutveckling.se 

 

 

 

 

Erik Granberg (VD, Grundare Enkätfabriken)
Mejl: erik.granberg@enkatfabriken.se

 

 

Daniel Sturesson
Daniel Sturesson (Grundare Enkätfabriken)

Mejl: daniel.sturesson@enkatfabriken.se

 

 

← Fler nyheter 

Tjänster inom marknadsutveckling →

Marknadsutveckling