Rekrytering av barn till användartester

Rekrytering av barn till användartester

Case

Rekrytering av barn i förskoleklass samt årskurs fyra till användartester, på uppdrag av en svensk myndighet.

Syftet med användartesterna var att barnen skulle få svara på och utvärdera ett frågeunderlag som vår kund planerade att använda i framtiden.

Genomförande:

Rekryteringen (som riktade sig till vårdnadshavare till barn i de aktuella åldrarna) skedde via digitala annonser och webbpaneler. De föräldrar som uppgav att deras barn var intresserade av att delta i testerna, samt var i korrekt ålder och bodde i närheten av Lund, fick möjlighet att själva boka in en tid för användartesterna som passade dem. Detta minimerade arbetet med att kontakta varje vårdnadshavare för att hitta en lämplig tid.

Användartesterna genomfördes på plats på vårt kontor i centrala Lund, och själva testet genomfördes digitalt. Barnens vårdnadshavare närvarade hela tiden. Under tiden barnen klickade sig igenom frågeunderlaget bad vi dem att prata om hur de upplevde frågorna, svaren och underlaget i stort. En semistrukturerad intervju genomfördes med samtliga respondenter efter att frågeunderlaget hade besvarats. Varje test tog max 30 minuter, och som tack fick varje deltagare (via sin vårdnadshavare) ett presentkort på 300 kronor.

Resultat

Resultatet från användartesterna sammanställdes i en rapport som levererades till myndigheten.

Projektledare:

Daniel Sturesson, grundare och projektledare med fokus på offentlig sektor
Lina Fahlborg, junior projektledare
Fanny Ekström, projektledare med ansvar för rekrytering