Patientenkät för bättre cancervård

Patientenkät för bättre cancervård

All Can jobbar för att förbättra cancervården världen över, där de mäter hur vårdkvaliteten ser ut i flera olika länder. För All Can är patientvården viktig att förstå, då det ger en bättre bild av hur den kan förbättras. All.Can ville därför genomföra en patientenkät hos de som har en personlig erfarenhet av cancer.

 

Patientenkät som ökar kunskap om cancervård

I uppdrag av All Can har vi tillsammans tagit fram en patientenkät som riktar sig till personer med en pågående cancerbehandling (avser inte medicinering för att förebygga att cancern kommer tillbaks), lever med kronisk cancer eller som har varit friskförklarad efter behandling i mindre än två år. Som grund för enkäten har den internationella enkäten använts. Vi undersökte ett antal olika frågegrupper med fokus på olika aspekter av diagnosen, vården, ekonomi och även Corona. 1059 svar från patienter har samlats in, från personer med olika cancerdiagnoser.

 

patientenkät

 

Resultat

Genom patientenkäten har All Can fått underlag på hur cancervården upplevs idag och inom vilka områden det bör läggas resurser för att förbättra vården. Vill du veta mer om resultaten från undersökningen och läsa på om All Cans arbete? Du kan ta del av hela rapporten här. Läs mer om All can på https://www.all-can.org/national-initiatives/sweden/

 

patientenkät

 

Mer inom enkäter & forskning?

Vi utför flera undersökningar inom fältet insamling och forskning. Vill du veta mer om insamlingen för All Can eller patientenkäter, vänligen kontakta Erik Granberg, projektledare. Vill du ha hjälp med en webbenkät eller insamling kan du också kontakta David Sivén, ansvarig inom akademisk sektor.

Patientenkät