Sametingsvalet

Sametingsvalet

Case

Enkätundersökningar i samband med sametingsvalet 2013 och 2017

Enkätfabriken har genomfört två undersökningar i samband med sametingsvalet åt Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Den första undersökningen bestod av ett urval av 5 000 personer som fanns upptagna i sametingets röstlängd och genomfördes under 2013. Den andra undersökningen genomfördes till ett urval av 2 000 personer vid valet 2017.

Undersökningen påminner om de väljarundersökningar som genomförts efter riksdagsval sedan 50-talet. Att enkäten genomförts även i samband med sametingsvalet ger möjligheter till kunskap även om den samiska väljarkåren.

Enkäten bygger på frågeställningar inom följande fokusområden:

  • Valdeltagande
  • Förtroende
  • Politiska skiljelinjer
  • Rätt till mark och vatten samt naturresursutnyttjande
  • Självbestämmande

Genomförande

Undersökningarna genomfördes genom en kombination av pappersenkäter och webbenkäter. Då svarsfrekvens var viktigt gjordes en stor insats för att få folk att delta. 2013 var svarsfrekvensen över 50 procent vilket är i paritet med samma mätning till övriga befolkningen.

Första steget i undersökningen var ett aviseringsvykort. Aviseringen syftade enbart till att skapa intresse och motivation för att delta i undersökningen. Det fanns därför ingen möjlighet att delta genom aviseringen. Aviseringen har visats vara effektiv i experiment kring svarsfrekvens (De Leeuw, Hox 2008). En vecka senare kom sedan själva undersökningen i form av en pappersenkät och ett följbrev med instruktioner bland annat kring möjligheten att svara online.

Därefter följde ett antal påminnelser via pappersenkäter som skickades ut, påminnelsevykort, påminnelse över telefon och SMS-påminnelser. Personer som visat intresse för att delta över telefon påmindes genom extra insatser. Det var ett omfattande antal påminnelser som slutgiltigt gav en väldigt hög svarsfrekvens.

Sametingsvalet

Bilden visar hur påminnelsevykortet såg ut för den som fick den nordsamiska versionen.

Anpassning av olika språk

Själva undersökningen fanns översatt till totalt 3 olika samiska språk (Nordsamiska, Sydsamiska och Lulesamiska). En kartläggning av språkens utbredning gjordes av Enkätfabriken och utifrån den skickades rätt version av pappersenkät och följebrev till respondenten. Samtliga respondenter fick undersökningen på svenska + ett av de samiska språken.

Resultat

 

Sametingsvalet

 

Resultatet av undersökningen publicerades i boken Sametingsval: väljare, partier och media.
Forskarna bakom studien 2013 var Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam och Reghild Nilsson.

Referenser

Rekommendation

Rekommendation Medarbetarundersökning”Enkätfabriken är lyhörda, tillmötesgående och framförallt flexibla. Dessa egenskaper värderar jag som forskare högt”
– Stefan Dahlberg, Forskare, Göteborgs Universitet
 
 
 
Läs mer om hur vi samarbetar med akademisk sektor

← Fler case