Turistekonomiskmätning

Turistekonomiskmätning

Case

Publikundersökning och turistekonomisk beräkning, Lund Comedy Festival

Hösten 2019 genomfördes en mätning åt Lunds kommun under och efter humorfestivalen Lund Comedy Festival. Syftet med undersökningen var dels att mäta hur besökarna upplevde årets evenemang, men också att utvärdera de turistekonomiska effekterna som tillförs regionen med anledning av festivalen.

Genomförande

Insamlingsmetod & deltagande

Svaren till undersökningen samlades in på plats under två dagar av festivalen via personliga intervjuer och pappersenkäter. Enkäter skickades även ut via en webbenkät till dem som köpt biljetter online och samtyckt till att få e-post från arrangören.

Den insamling som utfördes på plats genererade 415 svar och via webbenkäten fick vi in 64 svar. Det överträffade målet som var lagt på totalt 200 svar. Detta var möjligt tack vare våra engagerade intervjuare som flexibelt kunde anpassa metod efter situation och respondent.

Resultat 

Resultatet visar att besökarna är mycket nöjda med humorfestivalen. Nio av tio besökare har ett positivt helhetsintryck av festivalen och en ungefär lika stor andel tror att de kommer att festivalen igen inom de kommande tre åren.

Även besökarnas syn på Lund är positiv och en stor majoritet är positiva till Lund som turiststad och nöjda med utbudet av caféer och restauranger. Nio av tio är positiva till Lund som evenemangsstad. Vidare utmättes att både antalet turister (personer som bor utanför Lunds kommun) och den totala turistekonomiska omsättningen har ökat sedan den senaste mätningen som gjordes efter festivalen år 2012.

Du hittar hela resultatet via länken: https://lundcomedyfestival.com/besokarna-gav-toppbetyg/

 

Rekommendation

Rekommendation Medarbetarundersökning”Tillsammans med Enkätfabriken genomförde vi en turistekonomiskmätning av Lund Comedy Festival 2019. Ett smidigt arbete som påbörjades med relativt kort framförhållning. Enkätfabriken hade en bra och tydlig kommunikation genom hela processen och även under själva intervjudelen. Jag kan varmt rekommendera Enkätfabriken då det är enkelt, klart och tydligt! Vi kommer att ha nytta av resultatet som redovisades på ett konkret och överskådligt sätt.”

Sofia Björk, Lund Convention Bureau/ Lunds kommun

 

Projektledare: Josefin Stagge

Kontakta Enkätfabriken: Snabboffert

 

← Fler case

turistekonomiskmätning