Analys och resultatportal

Resultatportal och resultatredovisning

Vi jobbar ständigt med att hitta den bästa lösningen för kunden när det kommer till att leverera resultat. Vi erbjuder digitala resultatportaler med möjlighet att kombinera data själv från olika källor, resultat i form av PowerPoint när det finns behov att justera texter/bilder och visa resultat internt, samt mer avancerade designrapporter som skapas i Indesign för att få en unik design och möjlighet till rapporter i tryckt format. Vi anpassar utformningen av portalen utefter beställarens behov och önskemål! 

En webbaserad portal och dashboard

Standard digital resultatportal

Vi erbjuder en webbaserad portal/dashborad, där beställaren har möjlighet att följa resultatet från sin undersökning live. Dashboarden ligger på en inloggningsskyddad webbadress och är således skyddad såväl som lättillgänglig för beställaren. Dessutom är dashboarden interaktiv, vilket tillåter beställaren att själva anpassa resultatet efter exemplevis en viss kundgrupp under en specifik tidsperiod. Beställaren kan även göra olika typer av analyser. Användarna kan ta del av resultatet för undersökningen i olika format (ex. PPT, Excel och webb). Det är dessutom möjligt att tex ladda ner fritextsvar. I portalen är det möjligt att filtrera på område/enhet/avdelning eller liknande, olika enkätundersökningar, frågor. Samt göra jämförelser med tidigare år och jämförelser mellan olika verksamheter och liknande. Det går att dela upp resultatet på olika variabler såsom exempelvis kön.

Avancerad resultatportal
Vi erbjuder också mer avancerade resultatportaler med stora anpassnings- och analysmöjligheter. En mer avancerad resultatportal inkluderar redovisning i tabeller (med färgkodning), grafer och diagram där exempelvis jämförelser mellan år och verksamheter eller liknande kan göras. Det finns mycket goda filtreringsmöjligheter som enkelt ställs in via rullistor (se figur 1). Exempel på filtreringar som kan göras är på fråga, område, verksamhet eller liknande, tidsperiod, svarsalternativ, kön. Dessutom är det möjligt att göra olika former av nedbrytningar, exempelvis på kön och år.

Ytterligare exempel på vad som kan inkluderas i den avancerade resultatportalen är olika former av cirkeldiagram där beställaren lätt kan få en överblick över och följa nöjdhetsfrågor. Det är därtill möjligt att inkludera prioriteringsmatriser och ordmoln  med hovringsmöjlighet, som innebär att användaren håller muspekaren över ett ord och får då fram bakomliggande data. Exempel på dessa finns i bildspelet ovan. Beställaren kan även spara egna vyer och spara rapporter i PPT- och PDF-format.

Avancerade resultatportaler har vi bland annat tagit fram för SKRs brukarundersökningar och Svensk Kollektivtrafik.

Olika typer av resultatredovisning

Nedan listas olika typer av rapporter vi leverar och en kort beskrivning och fördelarna med olika rapporter.

  • Digital resultatportal: Gör det möjlighet att kombinera och sortera data på egen hand, skapar stor flexibilitet att kombinera värden och resultat.
  • PowerPoint: När du vill ha en färdig rapport, som är logiskt sorterad med de resultat och analyser du önskar. Rapporten går att anpassa fritt efter leverans och är i ett bra format när målet är att göra interna presentationer och visa upp datan för fler.
  • PDF utifrån InDesign dokument: När design, layout och utseende är extra viktigt. Används ofta i fördjupade rapporter, exempelvis fördjupade undersökningar om barn och unga där det önskas en lockande design (se exempel: LUPP i Marks kommun) eller Cykelfrämjandet, som också trycker upp flera bilagor av sina resultat och delar med deltagande kommuner (se PDF för tryck). Används med fördel när design är viktigt. Detta är också ett bättre alternativ om man vill ha en tillgänglighetsanpassad PDF, som också ska gå att designa.
  • Word: När det ska vara enkelt.

Vill du veta mer om våra hur vi kan hjälpa er och leverera resultat?

Kontakta Daniel Sturesson:

 

 

 

Daniel Sturesson

Senior projektledare, grundare

daniel.sturesson@enkatfabriken.se

Tel: 0736 – 39 65 19

 

 

 

Läs mer om våra tjänster här →

Kontakta oss