Marknadsundersökning Krav

Marknadsundersökning Krav

Case

Marknadsundersökning för webbplats

Enkätfabriken har tillsammans med KRAV tagit fram en undersökning som kartlägger vilka som besöker KRAVs hemsida. KRAV ville ta reda på vilka som besöker deras sida, hur besökarna upplever den och vilken uppfattning de får av varumärket genom den.

Resultat om målgrupp & hur hemsidan bör utvecklas

Resultaten är i första hand ett underlag som ger större förståelse för vilken målgrupp företaget har och i vilket syfte deras besökare kommer. Genom åsikter och attityder har företaget  fått nya perspektiv på hur deras hemsida bör fungera, samt insikter i hur deras målgrupp ser ut på webben. Det gör att KRAV kan fortsätta tillfredsställa besökarens behov och utvecklas efter efterfrågan.

”Enkätfabriken har under våren hjälpt oss med en målgruppsundersökning på vår webbplats, där vi upplever ett väl fungerande samarbete”
Företag som gör Marknadsundersökning