Marknadsundersökning Krav

Marknadsundersökning Krav

Case

Vilka besöker egentligen KRAVs hemsida?

Enkätfabriken har tillsammans med KRAV tagit fram en undersökning som kartlägger vilka som besöker KRAVs hemsida. I undersökningen tittade vi på vem som besöker sidan, hur de upplever sidan och vilken uppfattning besökarna får av KRAV. Undersökningen har gett KRAV insikter i varför människor besöker deras hemsida och nya perspektiv på hur den bör fungera. Genom att göra en marknadsundersökning har KRAV fått nya insikter på hur de kan optimera sin sida utefter sina besökare.

Rekommendation

Rekommendation Medarbetarundersökning

”Under våren har vi haft ett väl fungerande samarbete med Enkätfabriken som hjälpt oss med en målgruppsundersökning på vår webbplats.”

KRAV

 

Läs mer om våra marknadsundersökningar

Företag som gör Marknadsundersökning