Medarbetarundersökning Premium

Medarbetarundersökning: Premium

Vi besvarar gärna din frågor om våra prispaket och kan berätta mer om vad som ingår när ni beställer en medarbetarundersökning av oss.

 

Skicka förfrågan: Premium

Premium:

→ Uppstartsmöte 

→  Webbenkät, utskick med e-post eller SMS* 

→  NMI (nöjd-medarbetar-index) 

→ Skräddarsydd enkät – anpassa och lägg till egna frågor 

→ Tydlig rapport 

→ Prioriteringsmatriser – pekar ut frågor som bör prioriteras för att öka medarbetarnöjdheten 

→ Upp till 5 nedbrytningar 

→ Option: delrapporter* 

 

*Val av SMS: Kostnad för SMS tillkommer

**Option för extra delrapporter, 2000 kr per delrapport

Ert anonymiserade resultat används till vår interna benchmarkdatabas.