Medarbetarundersökning Bas

Medarbetarundersökning: Bas

Vi besvarar gärna din frågor om våra prispaket och kan berätta mer om vad som ingår när ni beställer en medarbetarundersökning av oss.

 

 

Skicka förfrågan: Bas

Baspaketet:

→ Uppstartsmöte

→ Webbenkät

→ Utskick med e-post/SMS*

→ NMI (nöjd-medarbetar-index)

→ 25 standardfrågor

→ Tydlig rapport

 

*Val av SMS: Kostnad för SMS tillkommer

**Option för extra delrapporter, 2000 kr per delrapport

Ert anonymiserade resultat används till vår interna benchmarkdatabas.