Net promoter score (NPS)

Net promoter score (NPS)

Vad är Net promoter score?

 

Net Promoter Score (NPS) är ett mått på kundlojalitet och ger företag inblick i hur stor sannolikhet det är att kunder rekommenderar dem för andra. Att mäta NPS är nyttigt för att veta hur ni kan förbättra era kunders syn på er och få fler rekommendationer. Det finns nämligen få marknadsföringsmetoder som är så effektiva som rekommendationer från tidigare kunder. Därför är det viktigt att värna om dem som sprider ert goda rykte. Ni får också reda på eventuella negativa upplevelser, där ni kan möta upp dåliga upplevelser och undvika dåliga omdömen.

 

Med vår NPS-tjänst får ni en kontinuerlig inblick i era kunders nöjdhet, såväl som sannolikheten att kunderna skulle rekommendera er. Genom vårt webbaserade verktyg får ni möjlighet att direkt kontakta de kunder som svarar att de inte är nöjda, eller till och med dem som skulle avråda vänner och bekanta från att vända sig till ert företag.

 

På Enkätfabriken erbjuder vi benchmarking för NPS inom vissa branscher. Där kan vi berätta hur ni står er emot era konkurrenter och hur marknaden förändras över tid.

Så räknar du ut NPS

Net Promoting Score grundar sig i frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företag X till en vän eller kollega?”.

 

Genom att ta den procentuella andel som svarar att de skulle rekommendera företaget minus de som svarar att de inte skulle göra det får man fram ett Net Promoter Score. En poäng över 0 visar att ni har fler kunder som skulle rekommendera er än de som möjligtvis skulle avråda andra från att anlita er, men för en markant tillväxt krävs att ni får ett bättre NPS än strax över noll.

Kundkommentar

  • rekommendation enkätfabriken

    ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

    • – Caroline Henning, Östhammars kommun

Case

Se exempel på tidigare kundprojekt

    Artiklar

    Läsvärt om undersökningar!