Drogvaneundersökning

Drogvaneundersökning

Case

Drogvaneundersökning i Karlskrona kommun

Sedan 2003 har Karlskrona kommun med jämna mellanrum genomfört drogvaneundersökningen Dina vanor. Undersökningen riktar sig till ungdomar i årskurs 9 samt årskurs 2. Dina vanor är en viktig del i kommunens arbete med att skapa förutsättningar för god folkhälsa bland invånarna.

Genomförande

Enkätfabriken har i kundprojektet analyserat resultatet av drogvaner över tid och tagit fram sambandsanalyser. Analyserna görs för att se vilka bakgrundsvariabler som samvarierar med hög konsumtion av alkohol, tobak och narkotika. Denna typ av information är viktig i det förebyggande arbetet som rör ANDT-frågor, exempelvis när det handlar om att rikta särskilda insatser till utsatta grupper. Resultatet visar generellt en fortsatt positiv trend avseende andelen unga som dricker alkohol, röker och andelen som någon gång använt narkotika i Karlskrona.

Som en del i projektet var projektledare Cecilia Helander även på plats i Karlskrona för att presentera resultatet. Läs gärna mer om detta på Sveriges radios hemsida!

Resultat

Huvudrapporten för Karlskrona kommuns drogvaneundersökning, som du kan läsa här, skapades med ett mål om att vara lättläst och tydlig. Rapporten belyser också fördjupad information om drogutvecklingen bland unga i Karlskrona.

Rekommendation

Rekommendation Medarbetarundersökning

”Det har varit givande att samarbete med er. Snabb, enkel kommunikation där ni har varit lyhörda för vi har önskat men också kommit med bra idéer och utvecklat vår rapport till att bli mer lättillgänglig och fin.”

Eva Dahlberg
Folkhälsostrateg, Karlskrona kommun

Drogvaneundersökning kommun