LUPP Analys

LUPP Analys

LUPP – Analys av lokal uppföljning av ungdomspolitik

På Enkätfabriken har vi ett stort fokus på undersökningar riktade till barn och unga, där en del av det arbetet är att hjälpa kommuner med fördjupade LUPP-Analyser.

 

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitik och är en undersökning som drivs av Myndigheten för ungdoms och civilfrågor (MUCF). Myndigheten jobbar för att sprida kunskap om ungas levnadsvillkor i Sverige. Oftast är det ungdomar i årskurs 8 och elever i årskurs två på gymnasiet som deltar i undersökningen, där de får svara på frågor om inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

 

Hur genomför Enkätfabriken sina  LUPP-analyser?

Enkätfabriken följer upp kommunernas LUPP-undersökningar och gör en fördjupad analys och sammanställning av resultaten. I uppföljningen jämför vi utvecklingen av ungas vanor över tid, där vi skapar en översiktlig rapport som redovisar deskriptiv statistik och gör sambandsanalyser för alla områden som finns i undersökningen. Vi tittar närmare på insamlad statistik och i vår analys tittar vi även på aktuell forskning. Den fördjupade analysen presenteras sedan i en resultatrapport med både text, grafer och infografik. Vi erbjuder också att komma ut till kommunen på plats och redovisa resultaten och berätta mer.

 

LUPP-analysen finns för att det ska vara lättare för kommuner att följa sin utveckling bland unga och kunna agera på resultaten.

 

Vill du veta mer?

Vi hjälper gärna kommuner med sina LUPP-analyser. Har du några frågor om hur vi jobbar eller vill veta mer vänligen kontakta oss via formuläret eller mejla Elin Hoffman på elin.hoffman@enkatfabriken.se

Lupp

Case - Barn & Unga

Artiklar

Kundkommentar

”Vi är mycket nöjda med analysen och samarbetet. De var lätt att få kontakt och även att få nya analyser gjorda utifrån olika aspekter som dök under tiden som samarbetet pågick. Det var en bra balans med resultat och forskning/andra nationella myndigheters rapporter som blev till värdefulla tips att arbeta vidare med till nästa Lupp. ”

 

– Malin Yderhag, Ungdomsstrateg, Borås Stad

företag som gör Lupp analys

Bland våra tidigare kunder finns SkolverketSpecialpedagogiska skolmyndighetenBarnombudsmannen och MUCF.