Elevprognos

Elevprognos

Undersök er möjlighet att starta en ny friskola

Om ni ska starta en ny skola är en del av ansökan att genomföra en elevprognos. För att en organisation skall kunna starta en ny friskola kräver Skolinspektionen att det finns ett tydligt elevunderlag. Kraven på hur väl kartlagt elevunderlaget skall vara har stegrats de senaste åren. Det är i grunden en mycket bra utveckling, att skolor startas och sedan läggs ner på grund av bristande intresse från elever är inte bra för någon. Vi på Enkätfabriken får allt oftare i uppdrag att ta reda på hur elevunderlaget ser ut inför en nyetablering av en skola, med vår kunskap om metodologi och vår vana av mätningar om eller till barn och unga så är det ett uppdrag vi gärna tar oss an.

 

Vi har genomfört ett stort antal elevprognoser och samtliga har fått godkänt av Skolinspektionen. Genom våra tydliga rutiner för utformning och rapportering av prognoserna kan du känna dig trygg med att utformningen följer Skolinspektionens krav.

 

Behöver du undersöka intresset för en friskola?

Är du intresserad så kontakta gärna oss. Det vi behöver veta är vilken typ av skola du ska starta, hur många platser den ska ha och var den ska ligga rent geografiskt.

 

Kontakta Erik i formuläret på sidan!