Medarbetarundersökning

Grunden för allt ett företag eller en organisation kan åstadkomma är medarbetarna och den insats de gör. För att kunna leva upp till den potential som inryms i organisationen är det därför viktigt att skapa en miljö där de anställda känner sig delaktiga och upplever att deras syn på den egna arbetssituationen tas på allvar.

Enkätfabrikens medarbetarundersökningar är utformade för att både ge kunskap om hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och om vad som är viktigast för att förbättra deras syn på den. Enkätfabrikens medarbetarundersökningar bygger både på forskning och på de erfarenheter som ett stort antal genomförda undersökningar ger.

- Vi har färdigformulerade standardfrågor som ni kan välja bland och hjälper er även att formulera nya frågor som mäter det som är viktigt på er arbetsplats. På så vis får ni ett frågeunderlag som anpassats till just er verksamhet.

- Underlaget från medarbetarna insamlas med den metod som stämmer bäst för ert företag. I vår medarbetarundersökning arbetar vi både med webbenkäter och pappersenkäter eller en kombination av båda.

- Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda de anställda är med olika aspekter av sin arbetssituation och vilka av dessa aspekter som påverkar deras övergripande nöjdhet mest.

Läs vår guide till medarbetarundersökningar

Beställ en offert och mer information

 

För mer information kontakta

Eller fyll i formuläret för att få veta mer om vår medarbetarundersökning

 

 

Daniel Sturesson

medarbetarundersökning

Telefon: 0736-396519
daniel.sturesson(at)enkatfabriken.se