Resvaneundersökning Region Skåne

Resvaneundersökning Region Skåne

Case

Stor resvaneundersökning till Region Skåne

Under 2018 genomförde Enkätfabriken en av de största resvaneundersökningar i sitt slag åt Region Skåne. Totalt sett skickades enkäter ut till 113 000 skåningar! Som i alla våra undersökningar så byggde svarsinsamlingen på studier kopplade till ökad svarsfrekvens.

Genomförande

Till Region Skåne gjorde Enkätfabriken en kombination av pappersenkät och webbenkät. Metoden som används i den här typen av undersökningar baseras på trafikanalys metodik. Trafikanalys metodik är den metod som på bästa sätt mäter hur individer rest under en specifik dag.

För att öka svarsfrekvensen fick alla respondenter ett vykort en vecka innan sin svarsdag för att påminna och berätta om den enkät som skulle anlända. I studier av bland annat De Leuuw så har det visat sig att förtidspåminnelser till enkäter är ett effektivt sätt att få upp svarsfrekvensen. Varje respondent fick vidare en slumpmässig svarsdag tilldelad till sig och enkäterna skickades hem till de utvalda. För att fånga upp de som inte svarat så gjordes ett ytterligare utskick till dessa. De fick då en ny enkät och ett nytt påminnelse SMS på morgonen samma dag.

För att förhindra missuppfattningar och för att inkludera fler så fanns också möjlighet att svara på engelska, arabiska, persiska, bosniska/serbiska/kroatiska och somaliska på webben.

Figur: Antal svar per språk utöver svenska språket

 

 

Arabiska: 204

Engelska: 251

Persiska: 27

Somaliska: 41

Bosniska/serbiska/kroatiska: 24

 

 

 

Summering av Enkätfabrikens arbete

Enkätfabriken skötte hela insamlingen för Region Skånes resvaneundersökning. Från att ta fram trycksaker till att hantera utskicken, skicka påminnelsekort och sms, samt scanna in svaren. All inskanning skedde genom vår egna scanningscentral. När resultatet sedan var insamlat hanterade vi databaser, geokodade resultatet, skötte rättning och skapade resultattabeller och grafer åt Region Skåne.

Resultat

I resultatet fick vi bland annat se att antalet bilresor minskar och resor med kollektivtrafiken ökar i Region Skåne. Resvaneundersökningen, som var den största som någonsin gjorts i Region Skåne, utfärdades av Enkätfabriken, alla Skånes kommuner och Trafikverket hösten 2018.

 

Figur: Fördelning av färdmedel

Bil: 53%
Cykel: 16%
Buss: 11%
Till fots: 10%
Tåg:9%
Flyg: 1%
Annat: 1%

 

 

 

 

 

Kommentar

Mer information om hur trafikanalys-metoden fungerar hittar du i denna metodrapport från 2011.
Slutrapporten med dess resultat hittar du på Utveckling Skåne.

 

 

← Fler case

Resvaneundersökning