Resvaneundersökning

En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten kan exempelvis fungera som utgångspunkt vid framtagande av mål, åtgärder och handlingsplaner för hållbara resor. Resultaten kan också användas som instrument för att följa upp ett pågående arbete med resor och transporter samt för att följa utvecklingen över tid. Undersökningen kan genomföras mot såväl ett urval av kommuninvånare som anställda i en kommun eller på ett företag.

Enkätfabrikens modell för resvaneundersökningar utgår från att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg och som främjar samhällsutvecklingen. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

Såhär arbetar vi med resvaneundersökningar:

– Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er kommun eller organisation och formulera frågor som mäter det som är viktigt på ett tillförlitligt sätt.

– Deltagarna ges möjlighet att svara på det sätt som passar dem bäst. I våra resvaneundersökningar arbetar vi med både postalt utsända pappersenkäter, webbenkäter och telefonintervjuer.

– Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar hur resvanorna i kommunen ser ut med diagram och kartor.

– Vi geo-kodar data från undersökningen och kan därför visa hur invånarna rör sig i en kommun och vilka resor som görs med olika trafikslag.

 • Erik Granberg

  Kontakta oss

  hyresgästundersökning

  Erik Granberg

  Projektledare

  Tel: 0702-369383

  erik.granberg@enkatfabriken.se

 • “Eller fyll i formuläret”

  Eller fyll i formuläret för att få veta mer:

   
 • “Fyll i formuläret”

  Fyll i formuläret för att få veta mer: