Utredning av mobilitet

Utredning av mobilitet

Case

Utredning av mobilitet i Gamlestaden – Parkeringskartläggning

BID Gamlestaden har sedan en tid tillbaka arbetat för att förbättra transporter och rörlighet i området. Det är i samband med nybyggnation, större befolkningsmängd och nya miljömässiga utmaningar som uppdragsgivaren söker underlag för utveckling. Med en parkeringskartläggning, tillsammans med andra åtgärder, vill de ta fram hållbara lösningar som kan förbättra mobilitet, parkering och elektrifiering.

METOD

För kartläggningen gjordes en inventering av samtliga platser via kartor, besök i området och tips. Beläggning och registeringsnummer noterades vid flera tillfällen. En hemvist för närmare 10 000 fordon registrerades och kategoriserades.

Resultat 

Målet är att fler människor som bor, arbetar och besöker Gamlestan ska kunna transportera sig på ett kostnadseffektivt och bra sätt. Med en kartläggning kan de bland annat se var parkeringar finns, hur de utnyttjas och hur de kan kopplas till andra transportmedel. Översikten ger möjlighet att hitta nya praktiska lösningar både kort och långsiktigt.

Se hela resultatet och infografik från undersökningen på https://www.enkatfabriken.se/infografik/parkering/

 

Projektledare: Erik Granberg

 

← Fler case

Utredning kartläggning