Så arbetar vi

Så arbetar vi

Här kan du läsa om hur vi arbetar med undersökningar! Till att börja med är det viktigaste för oss att du får ett användbart och tillförlitligt resultat. Vi vill leverera en analyserad rapport där ni direkt ser era utvecklingsområden och vad som fungerar bra! Därför tänker vi ständigt nytt och arbetar aktivt med att utforma vårt arbetssätt så du får mest ut av din undersökning. I varje enskild process varierar insamlingsmetod utefter målgruppen, så att vi kan ge er  bästa möjliga svarsfrekvens. Ofta är lösningen att helt enkelt sätta sig in i hur de medverkande upplever undersökningen och anpassa insamlingsmetoden till dem. Nedan kan du läsa vår 3-stegs process för att se hur ett samarbete med oss går till!

 

1. Förberedelser

 

Enkätfabriken inleder alltid ett undersökningsprojekt med ett uppstartsmöte. Då diskuteras alla delar av undersökningsprocessen igenom. Vi bidrar med våra reflektioner och erfarenheter från liknande undersökningar. Tanken är att vi diskuterar allt som behövs under första mötet. Från era mål, till hur vi utformar frågeunderlag efter det, hur rapportens utformning ska vara och tidsramar för projektet.

 

Därefter tar Enkätfabriken fram ett förslag på frågeunderlaget som ni från granska och justera efter behov. Vi tar även fram en konkret tidsplan för projektet. Målet är att ni ska ha en god inblick i när varje steg i undersökningen kommer att genomföras.

Planering enkätutskick

2. Insamling

 

Svaren i en undersökning samlas in med den metod som passar bäst för den aktuella undersökningen och målgruppen. Enkätfabriken arbetar med webbenkäter i dator och mobil, pappersenkäter per post, intervjuer på telefon eller på plats med ett eget intervjuteam.

Insamling av svar enkätundersökningar

3. Analys och rapport

 

Enkätfabrikens ambition vid utformningen av en rapport är att resultatet skall komma till så stor nytta som möjligt. Därför tar vi fram rapporter som är pedagogiskt utformade med både diagram och förklarande texter. Vi arbetar även med sambandsanalys för att mäta vilka faktorer som är viktigast för er målgrupp. Resultatet av denna analys redovisas i tydliga åtgärdsmatriser, där förhoppningen är att det ska bli lättare er att prioritera rätt i utvecklingsarbetet att nå era nya mål.

 

Från början till slut arbetar vi efter era frågor och behov, så de insamlade svaren och resultatet fokuserar på det ni vill veta mer om!

Mer från Enkätfabriken

 

Tillsammans med Lektion.se står vi bakom Lärarbarometern, en webbaserad undersökningspanel med lärare från hela Sverige. Panelen är den överlägset största i sitt slag med närmare 10 000 deltagare.

 

Vi står för statistiken och utvecklingen av sidan www.dinvärld.se. Ett arbete åt Hyresgästföreningen i samband med utförd hyresgästundersökning. Sidan är utvecklad så att du snabbt och enkelt kan jämföra och hitta information om ditt boende.

Enkätundersökning