Så arbetar vi

Så arbetar vi

Vårt mål är att du ska få ut mest möjligt av din undersökning. För att nå de målen använder vi forskningsbaserade metoder i varje steg i processen. Vi anpassar oss efter kunden och tänker ständigt nytt för att genomföra de bästa undersökningarna. Från utformning av frågeformulär, till insamlingsprocesser, metoder för ökad svarsfrekvens och en kvalitetssäkrad analys. Nedan kan du läsa mer om hur ett samarbete med oss kan se ut i 3 steg.

 

1. Förberedelser

 

Enkätfabriken inleder alltid ett undersökningsprojekt med ett uppstartsmöte. Då diskuteras alla delar av undersökningsprocessen igenom. Vi bidrar med våra reflektioner och erfarenheter från liknande undersökningar. Tanken är att vi diskuterar allt som behövs under första mötet. Från era mål, till utformning av frågeunderlag, hur rapportens utformning ska se ut och tidsramen för projektet.

 

Enkätfabriken tar därefter fram ett förslag på frågeunderlag som granskas och justeras efter behov. Vi tar även fram en konkret tidsplan för projektet. Ni får en god inblick i när varje steg i undersökningen kommer att genomföras.

Planering enkätutskick

2. Insamling

 

Svaren i undersökningen samlas in med den metod som passar bäst för den aktuella undersökningen och målgruppen. Enkätfabriken arbetar med webbenkäter i dator och mobil, pappersenkäter per post, intervjuer på telefon eller på plats med ett eget intervjuteam.

Insamling av svar enkätundersökningar

3. Analys och rapport

 

Vår ambition är att den slutliga rapporten och dess resultat ska leda till utveckling för er. Rapporterna är därför pedagogiskt utformade med infographics, diagram och förklarande texter. Vi arbetar också med sambandsanalys för att mäta vilka faktorer som är viktigast för er målgrupp. Resultatet av denna analys redovisas i tydliga åtgärdsmatriser, där förhoppningen är att det ska bli lättare för er att prioritera rätt i utvecklingsarbetet. Ett resultat och en undersökning som leder till utveckling helt enkelt.