Så arbetar vi

På Enkätfabriken är det naturligt att tänka nytt för att få ett bättre och mer tillförlitligt resultat. Därför arbetar vi aktivt med att utforma vårt arbetssätt med varje insamlingsmetod för att få bästa möjliga svarsfrekvens. Ofta är lösningen att helt enkelt sätta sig in i hur de medverkande upplever undersökningen och anpassa insamlingsmetoden till dem.

140x140
1. Förberedelser

Enkätfabriken inleder alltid ett undersökningsprojekt med ett uppstartsmöte. Då diskuteras alla delar av undersökningsprocessen igenom och Enkätfabriken bidrar med reflektioner och erfarenheter från liknande undersökningar. Vid uppstartsmötet diskuteras allt från frågeunderlag till rapportens utformning och tidsramar för projektet.

Därefter tar Enkätfabriken fram ett förslag till undersökningens frågeunderlag som kunden granskar och justerar med Enkätfabrikens hjälp. Enkätfabriken tar även fram en tidsplan för projektet så att kunden har en god inblick i när varje steg i undersökningen kommer att genomföras.

2. Insamling

Svaren i en undersökning samlas in med den metod som passar bäst för den aktuella undersökningen och målgruppen. Enkätfabriken arbetar med både webbenkäter och postalt utskickade pappersenkäter och genomför intervjuer på telefon eller på plats med ett eget intervjuteam.

3. Analys och rapport

Enkätfabrikens ambition vid utformningen av en rapport är att resultatet skall komma till så stor nytta som möjligt. Därför tar Enkätfabriken fram rapporter som är pedagogiskt utformade med både diagram och förklarande texter. Enkätfabriken arbetar även med sambandsanalys för att mäta vilka faktorer som är viktigast för målgruppen för en undersökning. Resultatet av denna analys redovisas i tydliga åtgärdsmatriser som gör det lättare för kunden att prioritera rätt i ett kommande utvecklingsarbete.

Enkätfabriken utformar rapporten efter kundens önskemål och fokuserar på de perspektiv och som kunden tycker är viktiga.