Så arbetar vi

Så arbetar vi med undersökningar

Vårt mål är att du ska få ut mest möjligt av din undersökning. Därför använder vi noga utvalda metoder, byggda på forskning och över 10 års erfarenhet, i varje steg i processen. Vi anpassar oss efter dina behov och tänker ständigt nytt för att genomföra de bästa undersökningarna. Från utformning av frågeformulär, till insamlingsprocesser, metoder för ökad svarsfrekvens och en kvalitetssäkrad analys. Nedan kan du läsa mer om hur ett samarbete med oss kan se ut i 3 steg.

undersökningar

En undersökningsprocess i 3-steg

Undersökningsföretag

Förberedelser

Enkätfabriken inleder alltid ett undersökningsprojekt med ett uppstartsmöte. I detta stadie diskuteras alla delar av undersökningsprocessen. Vi bidrar med våra reflektioner och erfarenheter från liknande undersökningar och tanken är att vi diskuterar allt som behövs under första mötet. Från era mål, till utformning av frågeunderlag, hur rapportens utformning ska se ut och tidsramen för projektet.

 

Vi tar därefter fram ett förslag på frågeunderlag som granskas och justeras efter behov. Vi tar även fram en konkret tidsplan för projektet. Ni får en god inblick i när varje steg i undersökningen kommer att genomföras.

Undersökningsföretag

Insamling

Svaren i undersökningen samlas in med den metod som passar bäst för den aktuella undersökningen och målgruppen. Enkätfabriken arbetar med webbenkäter i dator och mobil, pappersenkäter per post, intervjuer på telefon eller på plats med ett eget intervjuteam. Under insamlingsprocessen arbetar vi med att öka svarsfrekvens genom etablerade metoder baserat på forskning och erfarenhet. Används webbenkäter som metod har du här möjlighet att följa svarsfrekvensen live via vårt verktyg Ajour. 

 

Datasäkerhet

Under hela processen hanterar alla personuppgifter varsamt i förhållande till GDPR och garanterar anonymitet till för de svarande. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy. Dessutom finns vår support tillgänglig för alla svarande vid frågor om undersökningen.

Undersökningsföretag

Analys och rapport

Vår högsta ambition är att den slutliga rapporten och dess resultat ska blir ett tillförlitligt beslutsunderlag som leder till utveckling för er verksamhet. Rapporterna är därför pedagogiskt utformade med infografik, diagram och förklarande texter som lyfter fram viktiga insikter. Vi arbetar också med sambandsanalys för att mäta vilka faktorer som är viktigast för er målgrupp. Resultatet av denna analys redovisas i tydliga åtgärdsmatriser, där förhoppningen är att det ska bli lättare för er att prioritera rätt i utvecklingsarbetet. För den som vill ha fördjupade förklaringar av undersökningar och workshops som kan leda er vidare så erbjuder vi även detta. Vårt mål är helt enkelt att leverera ett resultat och en undersökning som leder till utveckling.

Enkätfabrikens arbetsprocess