Nyheter +

March 16, 2018

Enkätfabriken sätter kommuner under lupp

I över 15 år har MUCF:s (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Lupp-enkät genomförts i mer än 170 av landets kommuner. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och i enkäten ställs frågor om hur ungdomar ser på en rad centrala aspekter av livet, så som fritid, hälsa och framtiden. Lupp ger därmed kommunerna en unik […]

March 8, 2018

Vi tar forskning på allvar!

En av Enkätfabrikens främsta ambitioner är att genomföra undersökningar som leder till utveckling. Vi vill genom våra undersökningar bidra till att sprida kunskap. Som en del av denna ambition skrev vi för två år sedan en forskningsöversikt om svarsfrekvens i undersökningar, tillsammans med Malin Pahlmblad. För en tid sedan lät vi trycka upp en ny […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

kontakta oss +