Nyheter +

March 22, 2018

Hur är det att vara ung idag?

Hur är det egentligen att vara ung idag? Det ska Enkätfabriken, på uppdrag av MUCF, ta reda på genom att ansvara för den nationella ungdomsenkäten 2018. Undersökningen utgör en del av det ungdomspolitiska uppföljningssystemet och har skickats ut till 7000 ungdomar mellan 16-25 år i Sverige. Här finns mer information om undersökningen. Vill du veta mer […]

March 16, 2018

Enkätfabriken sätter kommuner under lupp

I över 15 år har MUCF:s (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Lupp-enkät genomförts i mer än 170 av landets kommuner. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och i enkäten ställs frågor om hur ungdomar ser på en rad centrala aspekter av livet, så som fritid, hälsa och framtiden. Lupp ger därmed kommunerna en unik […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

kontakta oss +