Idag fyller barnkonventionen 30 år!

Idag fyller barnkonventionen 30 år!

Idag fyller barnkonventionen 30 år! Vi firar genom att uppmärksamma dagen lite extra, där vi tagit fram en text som förklarar konventionen och berättar mer om  dess syfte. Vad är barnkonventionen? 

FN:s konvention om barns rättigheter antogs 20/11 1989 och kallas vanligen barnkonventionen. Konventionen behandlar barns rättigheter och syftar till att barn ska behandlas rätt, med respekt och att de ska få komma till tals i frågor som berör dem.

Konventionen definierar vilka rättigheter som gäller alla barn i hela världen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. Den understryker rättigheter för barn och understryker föräldrar, familj och statens ansvar för att skydda barn.

Hur använder vi barnkonventionen i Sverige?

Sverige var ett av de första länderna som ratificierade barnkonventionen, år 1990. Idag är det många länder som har tagit till sig barnkonventionen och bundit den till sig och förverkligat den. Alla regioner och landsting i Sverige jobbar för att omsätta barnkonventionen i praktiken och utifrån varje verksamhets uppdrag. Det innebär att flera olika organ arbetar systematiskt med att bemöta och lyssna till att göra barn och unga delaktiga utifrån deras perspektiv.

Från den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barns rättigheter en svensk lag. Det innebär att barns rättigheter får en starkare juridisk ställning i samhället. Barnkonventionen får på så vis högre status, lägger större ansvar på myndigheter och organisationer att ta hänsyn till barns åsikter vid ärenden som berör dem. Som exempel har kommuner, regioner och landsting i uppgift att säkerställa att barnkonventionen implementeras i den egna verksamheten.

Hur jobbar Enkätfabriken med barnkonventionen?

På Enkätfabriken vill vi vara med och bidra till att göra barn hörda, genom att hitta metoder att ställa frågor till barn om deras perspektiv och vad de tycker i olika frågor som berör dem.

Därmed jobbar vi främst med artikel 12 i konventionen: Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd (artikel 12). Avsnittet behandlar barns rätt att säga vad de tycker, att myndigheter ska fråga barnet och lyssna på barnet innan beslut som berör barnet tas. Det betonas att det är viktigt att barnet förstår informationen och den som ställer frågan måste kontrollera att barnet har förstått.

För att vara med i utvecklingen testar vi nu att utföra tester med enkätfrågor på barn, från förskoleklass och uppåt, för att se hur de klarar av att svara på olika frågor som berör dem. Resultaten från undersökningen presenteras på vårt frukostseminarium den 16e januari 2020. Ett seminarium som tar utgångspunkt i att barnkonventionen blir lag 2020. Jobbar du med beslut och frågor som rör barn och unga och vill delta på seminariumet så är du varmt välkommen.

Du anmäler dig och kan läsa mer via knappen!

 

Länkar om barnkonventionen
– Beslut om att barnkonventionen blir svensk lag
– Hela barnkonventionen på svenska
– Mer information om barnkonventionen (en sammanfattning av barnombudsmannen)

Av: Lovisa Valentino, marknadskommunikatör

Vad är barnkonventionen