Nytt ramavtal med SKR

Nytt ramavtal med SKR

Enkätfabriken kan glatt meddela att vi fått ett nytt ramavtal, denna gång med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SKR ville inför upphandlingen kunna tillhandahålla lösningar där personer med olika funktionsnedsättning ska kunna genomföra digitala enkäter och delge sina åsikter. Att få vara med och påverka och höras är något som borde vara självklart för alla. Därför är tillgängliga webbenkäter även något vi på Enkätfabriken är intresserade av och har tittat närmare på.

För att tillåta fler svara på webbenkäter har vi därmed utvecklat ett webbenkätverktyg som kombinerar olika typer av bildstöd, funktion för uppläsning av frågor, samt möjlighet till teckenspråk. På så vis blir enkäterna tillgängliga för fler i vårt samhälle. Stolta kan vi meddela att även Sveriges kommuner och Regioner uppskattade vår lösning, där vi precis fått veta att vi tecknar ramavtal!

Nu kommer Enkätfabrikens webblösning kommer finnas tillgänglig för alla kommuner och regioner i Sverige! Tillsammans ser vi till så att så många som möjligt själva kan svara på frågor om hur de ser på sin vård eller stöd.

Vill du veta mer om webblösningen eller upphandlingen med SKL? 

 

← Fler nyheter

Webbenkätverktyg