Insikt – Servicemätning

Insikt – Servicemätning

Leverantör för Insikt

Enkätfabriken är en av tre leverantörer för SKRs servicemätning Insikt. En mätning som undersöker kommuners myndighetsutövning mot företagare, för att se hur de upplever kommunens service i olika ärenden. Mätningen behöver inte bara göras mot företag, utan kan också undersöka service gentemot privat personer, ideella föreningar och offentliga organisationer om önskas.

 

Fokus på service

Enkätfabrikens fokus är att hjälpa kommunerna utveckla arbetet med sin service till ’kommunens kunder’. Det gör vi genom att vara tydlig i våra rapporter och resultat, samt lyfta fram era prioriteringsområden för förbättring i er service. Vi strävar efter en hög nivå av flexibilitet, där vi alltid anpassar undersökningen efter våra kunders behov.

 

Enkätfabrikens vision

Vår vision är att få vara med och skapa samhällsutveckling genom våra undersökningar. Vi har som mål att jobba med ”Undersökningar som leder till samhällsutveckling”. Insikts servicemätning och undersökningar mot kommuner är det vi specialiserar oss på. Du kan läsa mer om Enkätfabriken här.

 

Genom insiktsmätningarna hoppas vi kunna få vara med och skapa ett bättre företagsklimat i kommunerna!

Kontakt

Ansvarig projektledare för Insikt är Erik Granberg

Tel: 070 – 236 93 83

Mejl: erik.granberg@enkatfabriken.se

Insikt Enkätfabriken