Enkätfabrikens värderingar

Enkätundersökningar

Enkätfabrikens värderingar

 

Vår främsta ambition med vårt arbete är att leverera undersökningar som leder till samhällsutveckling. Det är därmed givet för oss att låta ett samhällsengagerat förhållningssätt genomsyra såväl företaget som det arbete vi utför.

Ett samhällsengagerat förhållningssätt

Företag har ett val att säga nej till kunder, liksom vi. Som en följd av företagets etiska hållning och samhällsutvecklande vision valde vi redan från start att inte samarbeta med vissa branscher som vi inte tror bidrar till en positiv samhällsutveckling. Därför säger vi nej till alkoholvarumärken och företag som har sin huvudsakliga omsättning inom tobak, nät-casino samt vapen-/krigsindustrin. Vi väljer heller inte att arbeta med företag med miljöskadlig verksamhet eller företag vars verksamhet kan väcka anstöt eller uppfattas som oetisk.

Det samhällsengagerade förhållningssättet är något som följer oss i allt vi gör. Utöver det jobbar vi ut efter våra fyra värderingar, som beskrivs följande. 

Enkätfabriken värderingar

Öppenhet och nytänkande

Samhällsutveckling kräver transparens och öppenhet. Därför sprider vi kontinuerligt information internt för att alla anställda ska ha insikt i vart vi vill och var vi står. I detta arbete ser vi det också som vår uppgift att vara generösa med kunskap gentemot kunder och allmänheten. Vi uppmuntrar och hjälper därför våra kunder att sprida resultaten av de undersökningar och analyser som vi gör.

Redan från start har vi arbetat för att vara en nytänkande organisation som utgår från kundens behov, varje gång och under hela projektet. Därför är vi en fabrik utan löpande band. Istället arbetar vi skräddarsytt, är modiga och prövar nya vägar – dock självklart alltid med ett stort ansvarstagande i alla beslut och aktiviteter som påverkar människor, samhälle och miljö. 

Enkätfabriken värderingar

Ständig förbättring & Ekomonisk hållbarhet

På Enkätfabriken strävar vi efter ständig förbättring, för att alltid kunna bidra till utveckling. Det gör att vi också är flexibla och tillmötesgående i vårt arbetssätt, för att utvecklas, utmanas och möta de behov våra kunder står inför och vill ha hjälp med. Som företag försöker vi också enbart växa organiskt och är ekonomiska i vårt tankesätt. Det är för att kunna stå starka när konjukturen svänger. Vår ekonomiska hållbarhetsresa har dessutom lett till att vi blivit utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri hela 4 år i rad (2017-2020).

Vi ser alltid till att ta lärdom av både framgångar och motgångar för att säkerställa att det vi gör imorgon är bättre än det vi gjorde igår.