Insiktsmätning – Trosa Kommun

Insiktsmätning – Trosa Kommun

Case

Trosa kommun är en av de kommuner som jobbat med Enkätfabriken i sin servicemätning, där vi har intervjuat Susanne Wase Smith, Miljöchef, för att höra vad som gjort att de lyckats så väl med området ”Miljö- och hälsoskydd”. Insikt (servicemätningen) utfärdas av SKR och finns för att se över myndigheters utövning i Sveriges kommuner.

Miljöchef Trosa

”Det ska vara lätt att göra rätt som företagare i Trosa. ”

– Susanne Wase Smith, Miljöchef

Miljö- och hälsoskydd visar på bra service i Trosa 

Trosa kommun visar kontinuerligt bra resultat inom området miljö och hälsoskydd. Serviceområdet hanterar ärenden gällande tillsyn eller kontroll av verksamheter och anläggningar inom lagstiftningsområdet miljö- och hälsoskydd. Vanliga ärenden för området är för flerbostadshus, avfall, enskilda avlopp, miljöfarlig verksamhet. Trosa kommun har förbättrat sin service mot företagare i kommunen de senaste åren enligt SKRs insiktsmätningar.

I en med intervju med Susanne Wase Smith, Miljöchef på Trosa kommun, berättar hon hur de jobbar för att förbättra servicen i kommunen.

Insikt Miljö och hälsoskydd

Intervju

Hej Susanne! Ni har haft nöjda företagare i er service på miljö och hälsoskydd 3 år i rad nu. Hur jobbar ni för att få en så bra service mot företagare?

– Vår inställning är att det ska vara lätt att göra rätt som företagare i Trosa. Miljökontorets personal är engagerade och kompetenta och vi försöker att vara så effektiva som möjligt. Företagens kontakt med oss ska vara enkel och går det inte att få tag på oss hör vi som regel av oss samma dag. När det är möjligt förbokar vi våra besök inom hälsoskydds -och miljötillsynen och kör vi projekt skickar vi ut vilka regler som gäller och vad som förväntas av företaget.

” Företagens kontakt med oss ska vara enkel och går det inte att få tag på oss hör vi som regel av oss samma dag. ”

Hur sköter ni avvikelser? 

– Alla företag behandlas lika och vi är noga med att muntligen kommunicera vår tillsyn på plats så att det inte blir en överraskning när sedan rapporten skickas ut. Vid avvikelser försöker vi främst om det är möjligt komma fram till en lösning där företaget själv kommer med en frivillig rättelse istället för att förelägga företaget på direkten. De flesta vill ju göra rätt och uppfylla kraven i lagstiftningen så det brukar inte vara några problem. Det är också viktigt för oss att företagen får den tillsyn som de betalar för och att tillsynen känns meningsfull för både företag och medborgare i kommunen.

Vilka mål och ambitioner finns för er kommande år?

– Att fortsätta upprätthålla en effektiv, rättssäker service till Trosa kommuns företagare samt att den tillsyn de betalar för utförs. Vi fortsätter att förbättra miljökontoret genom att effektivisera främst inom digitalisering och kompetensutveckling och vi jobbar på att bibehålla det höga medarbetarengagemang vi har på kontoret.

”Vi ska fortsätta upprätthålla en effektiv, rättssäker service till Trosa kommuns företagare”

Miljö- och hälsoskydd
Har du några tips till andra kommuner för att förbättra servicen?

– Gör det enkelt för företagen att söka tillstånd och liknande, t ex via e-tjänst och jobba på att prioritera dessa så att handläggningstiden förkortas. Jobba i första hand med dialog istället för föreläggande och förbud. Oftast uppnås samma resultat. Behandla alla lika och rättvist och glöm inte att ge positiv feedback när företagen gör rätt. Motivera den egna personalen och ge uppskattning. En nöjd, glad och kompetent inspektör utför en effektiv tillsyn och når längre i dialogen med företagen och uppnår de resultat både vi och företagen är ute efter.

Insiktsmätning