Stipendium

Read in english

Enkätfabrikens Scholarship!

Here you can apply for Enkätfabrikens scholarship – 10.000 SEK. In total we will give out 2 scholarships, in Lund and in Gothenburg.

 

Who can apply?

The scholarship is for you who is writing your master thesis at the university of Lund or Gothenburg.

 

What are we looking for?

We care about the growth, development and sustainability in our society. We want to give out four scholarships to students who do the same. It is important that your data should be collected from other sources than litteratur studies, for example we encourage surveys and interviews. Litterateur studies wont be approved. The scholarships is for you, who in your thesis, refer to studies within social development. Who proves to contribute to the society with their master thesis! We want to reward that.

 

How do I apply?

The application will begin the 1th of May.

You apply by sending in your thesis via our form on this page (will open up 1th of may)

You can get a reminder the 1th of May by filling in the small email form.

 

Good luck!

Stipendium för samhällsutveckling!

Skriver du din masteruppsats? 

Då kan du ansöka om Enkätfabrikens samhällsstipendium på 10 000kr!

Våren 2021 kommer Enkätfabriken att dela ut två stipendium á 10 000 kr till masterstudenter på Göteborgs och Lunds universitet! Vi på Enkätfabriken bryr oss om hållbarhet och samhällsutveckling och vill därför uppmuntra studenter som känner likadant att skriva sin master inom ett område som leder till just samhällsutveckling. Stipendiet är framtaget för dig som behandlar samhällsfrågor i din masteruppsats och strävar efter att undersöka möjligheterna för ett bättre samhälle. Ditt huvudämne kan vara beteendevetenskap såväl som stats/samhällsvetenskap, psykologi, ekonomi eller statistik. Det viktiga är att du i din master undersöker ett område som gör gott för vårt samhälle.

 

Du ansöker om stipendiet genom att skicka in din masteruppsats.

Vi öppnar upp för ansökan den 1 maj 2021!

Få en påminnelse när det närmar sig!

Get a reminder on your email!

Kriterier för att delta: 

  1. Du skriver din masteruppsats inom ekonomiska ämnen, alternativt samhälls-, stats- eller beteendevetenskap.
  2. Uppsatsen ska vara byggd på kvantitativ data som är självinsamlad under studieperioden, ex. enkäter och intervjuer
  3. Din uppsats berör samhällsfrågor och anses som bidragande underlag för utveckling

Vi tittar på följande vid bedömning:

  1. Det är krav på att din uppsats använder kvantitativ analysmetod. Den ska alltså bygga på enkätdata, det behöver dock inte vara din egen enkät.
  2. Bäst möjliga kvalitet på genomförd analys
  3. Högst samhällsrelevans och hur väl vi kan se en relation till samhällsutveckling

 

Vi ser framemot att läsa din uppsats som bidrar till samhällsutveckling.

Vid frågor kontakta stipendiekoordinator: lovisa.valentino@enkatfabriken.se

Bakgrund till Stipendie

Därför delar vi ut stipendium!

På Enkätfabriken arbetar vi med att leverera undersökningar med fokus på utveckling. Sedan starten har vi arbetat med undersökningar vi tror på, som med fördel också leder till samhällsutveckling. Enkätfabriken arbetar exempelvis ofta för kommuner och myndigheter i Sverige, såväl som ideella organisationer som ex. Rädda Barnen. Det är viktigt för oss att göra det vi tror på, därför säger vi alltid nej till uppdrag som berör spelindustrin, tobak, droger eller vapen.

 

Med vårt stipendium vill vi uppmuntra fler studenter till att undersöka frågor som berör samhällsfrågor och samhällsutveckling.

 

stipendium
Enkätfabrikens stipendium delas ut till den person (eller de två personer!) som genom sina masteruppsatser visar på engagemang och ambition att bidra till samhället och dess utveckling!
Vilka som tilldelas stipendium bedöms efter kriterierna längst ned på sidan.