Mall för lönekartläggning

Mall för lönekartläggning

Utgå från en mall för att skapa jämställda löner

För att stärka jämställdheten på arbetsmarknaden är det viktigt att löner sätts på ett jämlikt sätt. Ett steg i detta är att arbetsgivare gör regelbundna lönekartläggningar. För att underlätta för dig som skall göra en sådan kartläggning så delar vi med oss av vår mallfil för kartläggningar, som vi själva tagit fram och använder. Kom ihåg att göra en kartläggning varje år och att alltid göra en plan för hur eventuellt ojämlik lönesättning som kommer fram skall åtgärdas.

Ta del av vår mall för lönekartläggning:

Lönekartläggning exempelfil

 

Fler nyheter

mall för jämställda löner