Förlängt ramavtal med Stockholms stad

Förlängt ramavtal med Stockholms stad

År 2013 fick vi på Enkätfabriken vårt första ramavtal. Det var med Stockholms stad och innebar många uppdrag och även en fjäder i hatten för ett då rätt nystartat bolag. Under tiden som ramavtalet löpt har vi fått göra många spännande undersökningar åt staden. Vi har bland annat kartlagt hemlöshet och missbruk. Vi har även utrett hur staden borde arbeta med öppenvårdsinsatser och var det passar att bygga nya bostäder. Och inte minst har vi mätt nöjdheten med allt från socialpsykiatrin och äldreomsorgen till kulturlivet. Därför känns det som ett fint avslut på året att ha fått beskedet att vi får fortsätta som ramavtalsleverantör till Stockholms stad i fyra år till.

Läs mer om hur vi jobbar med offentlig sektor!
Människor som arbetar