Enkäten SmåHus

Enkäten SmåHus

Undersökning om den svenska småhusmarknaden

Vi genomför just nu en stor undersökning om den svenska småhusmarknaden, där vi tillfrågar personer som nyligen byggt hus eller ansökt om bygglov. Vi skickar under sommaren ut sms och/eller brev till ungefär 1 700 personer som nyligen sökt bygglov eller byggt/bygger hus, där vi fått uppgifterna från ett offentligt register som tillhandahålls av Byggfakta. Vi hoppas du vill vara med och ge åsikter om din husleverantör, vad du tycker om ditt husköp och vad du tycker leverantören kan förbättra under processen med dig.

Ditt svar ger möjlighet att vara med och påverka den framtida utvecklingen av småhusmarknaden och är helt anonymt. Alla enkätsvar avidentifieras och sammanställs i aggregerad form vid publiceringar. Det innebär att vi inte kommer att redovisa hur enskilda hushåll svarat på olika frågor. Enbart sammanställningar av resultat kommer att publiceras. Du är välkommen att läsa vår integritetspolicy här.

 

Har du övriga frågor om undersökningen får du gärna kontakta oss på enkatfabriken.se/support

Vi hoppas du har möjlighet att delta i undersökningen!

← Fler nyheter