Varför flyttar människor till Östersund?

Varför flyttar människor egentligen till Östersund?

Den frågan är det tanken att Enkätfabriken skall hjälpa Östersunds kommun att besvara. En ökad kunskap om detta kan nämligen vara till nytta för att kommunen skall bli ännu mer välkomnande för den som väljer att slå ner bopålarna där. Genom att vända oss till dem som gjort flytten till kommunen de senaste åren kommer vi snart att kunna ge besked om huruvida det är fjällen, Storsjön eller kanske ett fotbollslag i Europaspel som lockar.

Östersund

Läs mer om hur vi arbetar här eller kontakta oss, så berättar vi mer!
  • Single news sidebar

    Fyll i formuläret för att få veta mer: