Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Om medarbetarundersökningar

 

Enkätfabriken levererar medarbetarundersökningar till företag i hela Sverige med syfte att utveckla medarbetarnöjdhet. Efter en avslutad undersökning får ni konkreta resultat på vad som gör de anställda nöjda och hur ledningen kan jobba vidare för att öka trivsel och skapa engagemang!

 

Forskningsbaserade metoder

En medarbetarundersökning från Enkätfabriken har alltid stark förankring i forskningsresultat om arbetsmiljö och enkätmetodik. Allt från framtagning av frågeformulär till insamlingsmetod och analys bygger på vetenskapligt etablerade undersöknings- och analysmetoder. För oss är det viktigt att du får ett så pålitligt och användbart resultat som möjligt. Därför har vi sett till att våra medarbetarenkäter även omfattar alla de aspekter som en arbetsgivare har skyldighet att undersöka enligt diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverket.

 

Flexibelt med en pålitlig grund

I grunden är alla våra medarbetarenkäter standardiserade och skapade utifrån de faktorer som driver medarbetarnöjdhet. Däremot är vi en organisation som jobbar nytänkande. Det innebär att vi inte ska vara helt bundna mot en enkät eller metod, utan vi vill vara flexbila gentemot våra kunder och den bransch ni är verksamma inom. Vi har därför möjlighet att skräddarsy medarbetarenkäten efter era specifika behov.

 

Fokus på förbättring & utveckling!

Att genomföra en medarbetarenkät ger de anställda en möjlighet att helt anonymt få lyfta sina åsikter kring arbetssituationen. Något som ofta ger ny och insiktsfull information i utvecklingsarbetet. I den avslutade rapporten lyfter vi fram tydliga åtgärdsförslag för just er undersökning och ni får den information ni behöver för att kunna utveckla medarbetartrivsel och engagemang. Resultatet blir ett underlag för arbetet mot en attraktivare arbetsplats och ökad lönsamheten genom medarbetarengagemang!

 

Vill du veta mer? Jennie är expert på medarbetarundersökningar och är väl insatt i hur ni bör jobba för att driva medarbetarnöjdhet. Kontakta Jennie i formuläret så besvarar hon dina frågor!

Medarbetarundersökningar till företag
Enkätundersökning

Case

Artiklar

Så beställer du en medarbetarundersökning

Att beställa en undersökning av oss är enkelt.

Kontakta oss i formuläret på sidan så återkopplar vi så fort vi kan!