Akademisk-sektor

Scanning enkäter

Scanning av enkäter

Behöver du hjälp med scanning?

 

Enkätfabriken levererar undersökningar inom en mängd olika områden och för ett stort antal kunder. För oss är det viktigt att kunna ta hand om hela kedjan i en undersökning. Därför hjälper vi våra kunder med alltifrån planering och utformning till insamling, genomförande och analys. En av de insamlingsmetoder vi erbjuder är undersökningar via pappersenkäter och givetvis sköter vi även efterföljande scanning!

 

Har ni genomfört en undersökning och behöver hjälp med efterarbete och scanning av svaren? Vi erbjuder våra kunder hantering, scanning, inläsning och digitalisering av postala enkätsvar. Vi hanterar scanningsprojekt i både mindre och större skala, med flera kvalitetsåtgärder samt efterbearbetning av data.

Vi hjälper er med scanning av enkäter.

Vad vi gör:

 1. Vi sköter hela scanningsprocessen. Det innebär att vi kan stå för mottagande och hantering av postala enkäter så väl som för analys och sammanställning av resultat.
 2. Inläsning, export och analys. Vi sköter inläsning, export och analys av data utifrån era önskemål och garanterar alltid högsta kvalitet.
 3. Spårbara enkäter. Vårt arbetssätt gör att varje enskild enkät är spårbar både fysiskt och digitalt.
 4. Kan design. Vid behov kan vi även bistå i frågor gällande design och utformning av postala enkäter.
digitala enkäter
Enkätundersökning analys

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se kundprojekt relaterade till insamling och scanning

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Webbenkäter, digitala enkäter

Webbenkäter

Om webbenkäter

 

Webbenkäter är ett verktyg som passar bra i undersökningar där uppdragsgivaren har en relation till dem som ska tillfrågas. I exempelvis medarbetar- och kundundersökningar. är webbenkät som insamlingsmetod därför ett fördelaktigt val.

 

Lösningen är både kostnadseffektiv och smidig att genomföra eftersom verktygen gör det möjligt att snabbt nå ut till ett stort antal personer. Enkätfabriken arbetar med ett avancerat verktyg för webbenkäter som möjliggör att insamlingen blir både enkel för deltagarna och dessutom säker och tillförlitlig.

Webbenkäter gör det möjligt att nå ut till ett stort antal personer på kort tid. 

Såhär arbetar vi med webbenkäter

 1. Kvalitetskontrollerar. Enkätfabriken använder ett pedagogiskt och tydligt utformat webbenkätverktyg som minskar risken för felaktiga inmatningar.
 2. Har tekniker för ökad svarsfrekvens. För att kunna skicka påminnelseutskick till dem som inte svarat använder vi unika länkar och koder för alla deltagare.
 3. Genomtänkt design. För att göra det tydligt för deltagarna vem avsändaren är använder vi uppdragsgivarens logotyp och färgspråk.
 4. Säkerställer anonymitet. Vi tillämpar tydliga riktlinjer för hur anonymiteten säkras och presenterar alltid detta för deltagaren.
 5. Möjlighet att använda incitament. Vi förmedlar olika sorters incitamentsgåvor i e-format, som presentkort eller lotter.
Enkätundersökning analys

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se exempel på våra kundprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Telefonintervju

Telefonintervju

Om telefonintervjuer

Telefonintervjuer ger en god svarsfrekvens och en relativt kort insamlingsperiod.

Telefonintervjuer har många fördelar, framförallt ger de en god svarsfrekvens och en relativt kort insamlingsperiod. För att en telefonintervju skall ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt ställs också höga krav på intervjuaren. Därför ställer Enkätfabriken högre kompetenskrav på våra intervjuare än de flesta andra undersökningsföretag.

Kompetenskrav på våra intervjuare

Alla våra intervjuare har till exempel läst metodologiska kurser på universitetsnivå och har därmed en viktig förståelse för den egna rollen i en undersökning.

Enkätfabrikens intervjuare genomgår även en internutbildning som utformats utifrån både praktiska erfarenheter och forskning kring hur telefonundersökningar bör genomföras.

Vi arbetar medvetet med att skapa de bästa förutsättningarna för de medverkande i våra telefonintervjuer, i syfte att få högsta möjliga svarsfrekvens.

Så arbetar vi med telefonintervjuer

 1. SMS för bättre svarsfrekvens. Vi skickar ut sms som ger deltagarna möjlighet att boka sin egen tid för intervju genom att svara med ett enkelt meddelande.
 2. Använder incitament som gör skillnad. Vi använder gåvor till ideella organisationer som incitament för deltagande. Valet av mottagarorganisation anpassas till den aktuella målgruppen.
 3. Tänker på respondenten i första hand. Den största garanten för deltagande är en kort undersökning. Vi arbetar därför aktivt med att formulera frågorna så tydligt och kortfattat som möjligt.
digitala enkäter
Enkätundersökning analys

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se exempel på tidigare kundprojekt

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Postala enkäter

Postal undersökning

Fördelar med postala undersökningar

Postala enkäter är en säker och fördelaktig insamlingsmetod i undersökningar med en stor målgrupp och ett brett urval. För att få ett tillförlitligt resultat är det avgörande att enkätens utformning är lätt att förstå. Därför arbetar Enkätfabriken med grafisk design av enkäter och följebrev utifrån forskning om hur den grafiska utformningen kan förbättra svarsfrekvensen och minska risken för missuppfattningar eller felinmatningar från deltagarnas sida.

 

Enkätfabriken arbetar med etablerade tryckerier med mångårig erfarenhet och hög kapacitet för att kunna garantera högkvalitativt material till ett konkurrenskraftigt pris. Bland våra tidigare projekt finns undersökningar med allt från några enstaka enkäter upp till hundratusentals.

Är en säker och fördelaktig insamlingsmetod i undersökningar med en stor målgrupp och ett brett urval.

Såhär arbetar vi med postala enkäter

 1. Tar hand om hela processen. Enkätfabriken tar hand om hela processen, från design av utskick till tryck, insamling och inskanning av resultatet.
 2. Professionell design. Enkätfabriken trycker unika ytterkuvert med beställarens logotyp och Enkätfabrikens avsändaradress för att mottagarna ska veta vem som står bakom utskicket samtidigt som eventuella returer hamnar rätt.
 3. Optisk inläsning. Enkätfabriken använder avancerad optisk inläsning av pappersenkäterna.
 4. Kvalitetssäkrar. Vi använder videokontrollerad matchning av enkät och mottagare vid kuvertering av enkätutskick vilket praktiskt taget omöjliggör felmatchningar.
Enkätundersökning analys

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Genomför Enkätundersökningar

Enkätundersökning

Undersökningsmetoder

Vi genomför olika typer av enkätundersökningar, där vi både tar till oss mindre uppdrag och hela processer. Det kan vara datainsamling till ditt forskningsprojekt, eller en medarbetarundersökning från utformning av frågeformulär, till insamling, analys och en grafisk rapport med förslag till utveckling. Vi använder oss av den datainsamlingsmetod som passar er bäst. Oftast arbetar vi med webbenkäter, telefonintervjuer, postala enkäter och på stan-intervjuer.

Vi skräddarsyr din undersökning

 

Vårt viktigaste ledord är kvalitet. Därför ställer vi exempelvis tydligare kompetenskrav på vår intervjupersonal än vad som är vanligt i branschen. Vi har även verktyg som ger våra kunder insyn i datainsamling och projektens processer. Våra undersökningar anpassas vidare efter dina behov, oavsett om du jobbar inom offentlig sektor, på privat verksamhet eller inom akademisk sektor.

 

I listan nedan kan du se våra olika typer av undersökningar.

Du kan också kontakta oss för att få en skräddarsydd undersökning.

 

Offentlig sektor

Brukarundersökning elev

Brukarundersökning vård och omsorg

Hyresgästundersökning

 

Marknadsundersökning

Kundundersökningar

Gästundersökning

Varumärkesundersökning

Medarbetarundersökningar

 

Universitet och högskolor

Enkätundersökningar

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...
Akademisk partner

Universitet och högskolor

Vi jobbar gärna med universitet och högskolor!

Enkätfabrikens ambition är att vara den självklara partnern vid insamlingsprojekt åt universitet och högskolor.

Till följd av att Enkätfabriken arbetar med undersökningar som vi tror på och där resultatet leder till samhällsutveckling, är vår ambition att vara den självklara akademiska partnern vid insamlingsprojekt åt universitet och högskolor. Vi har därför noggrant anpassat våra metoder för att möta de unika krav som finns i den akademiska världen. Vi vet hur viktigt det är för våra uppdragsgivare att få en tydlig inblick i insamlingens genomförande och att kvaliteten på insamlingsarbetet alltid står i fokus.

 

Tidigare kunder

Bland våra tidigare kunder finns Ersta Sköndal Högskola, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Karolinska Institutet, KTH, Lunds Tekniska Högskola, Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet. Vi har även privata forskningsinstitut som kunder.

Enkätfabriken som akademisk partner

 

Många forskningsprojekt innefattar insamling av data genom någon form av enkät. Den delen av forskningsprojektet kan Enkätfabriken sköta. Frågeunderlaget till enkäten kan bestå av kundens validerade frågeformulär eller kan skapas med Enkätfabrikens hjälp. Om det är en webbenkät så lägger Enkätfabriken in frågorna i ett webbenkätverktyg där utskick och påminnelser sedan görs. Vid postala enkäter fixar Enkätfabriken tryck av enkäter, utskick samt inscanning. När insamlingsperioden är över skickas en databas samt en projektrapport innehållande information om svarsfrekvens och bortfall till kunden.

 1. Vi sköter din insamling av data. Vi har verktygen att skicka ut webbenkäter, postala enkäter och göra telefonintervjuer. Ofta använder vi en kombination av metoderna.
 2. Vi låter dig följa insamlingen digitalt. Med Enkätfabrikens projekthanteringsverktyg är det möjligt för dig som kund att löpande följa datainsamlingen och se i vilken fas projektet befinner sig i utifrån den framtagna tidsplanen.
 3. Vi är flexibla och kompetenta inom undersökningsbranschen. Vi sköter ofta hela processen i undersökningar, från utformning av frågeunderlag till sammanställning. Om det är något mer du känner att vi kan hjälpa dig med i ditt forskningsprojekt, tveka inte att höra av dig.
digitala enkäter
Enkätundersökning analys

Kundkommentar

 • Analysresultat

  ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!

Read more...