Våra produkter

Enkätfabriken levererar enkätundersökningar inom en mängd olika områden. Vi kan ta hand om hela kedjan från utformning av undersökningen till genomförande och analys. Det viktiga för oss är att kunna besvara kundens frågor genom prisvärda undersökningar med hög kvalitet. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

140x140

Nöjdhetsmätningar

Medarbetarundersökning

Grunden för allt ett företag eller en organisation kan åstadkomma är medarbetarna och den insats de gör.

Kundundersökning

Det bästa sättet att ta reda på vad som gör era kunder nöjda är att lyssna på de kunder ni redan har.

Hyresgästundersökning

Era hyresgäster är de som har bäst kunskap kring vad som behöver utvecklas i era hyresfastigheter.

Net Promoter Score

Med vår NPS-tjänst får ni en kontinuerlig inblick i era kunders nöjdhet.

Employee Net Promoter Score

Skulle era medarbetare rekommendera er som arbetsgivare till andra?

Gästundersökning

Så behåller ni de gäster ni redan har och kan vinna nya lojala kunder.

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor

Enkätfabrikens ambition är att vara den självklara partnern vid insamlingsprojekt åt universitet och högskolor.

Enkätundersökning

Enkätfabriken genomför olika typer av enkätundersökningar.

Postal undersökning

Är en säker och fördelaktig insamlingsmetod i undersökningar med en stor målgrupp och ett brett urval.

Telefonintervju

Telefonintervjuer ger en god svarsfrekvens och en relativt kort insamlingsperiod.

Webbenkät

Gör det möjligt att snabbt nå ut till ett stort antal personer.

Scanning

Vi hjälper er med scanning av enkäter.

Marknadsundersökningar

Marknadsundersökning

Det gäller att ha en bra grund att stå på när det kommer till att fatta beslut kring framtida satsningar.

Varumärkesundersökning

Ert varumärke är nyckeln till hur ni uppfattas.

Lärarbarometern

En webbaserad undersökningspanel med lärare från hela Sverige, framtagen tillsammans med Lektion.se

Webbpanel

Undersökningsform som tillåter en stor mängd svar snabbt, smidigt och från önskad målgrupp.

offentlig sektor

Undersökningar offentlig sektor

Att veta hur medborgarna uppfattar er verksamhet är avgörande för att veta vilka prioriteringar som bör göras vid viktiga beslut.

Brukarundersökning skola

Att ha kännedom om hur såväl elever som föräldrar ser på skolan är en förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Brukarundersökning vård och omsorg

Insikt i medborgarna och brukarnas attityder är viktigt för att kunna veta vilka delar av en verksamhet som bör utvecklas.

Barn och unga

Vi på Enkätfabriken arbetar med att göra barn och ungas röster hörda genom olika typer av undersökningar, analyser och utredningar.

Resvaneundersökning

En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter.

Bostad

Enkätfabriken har stor erfarenhet av undersökningar om bostadsmarknaden och har tagit fram analysmodeller som gör det enkelt att dra slutsatser och tillämpa i det praktiska arbetet.