Våra kunder

Enkätfabriken arbetar med kunder i de flesta branscher och sektorer. Vi genomför undersökningar åt såväl företag som offentliga aktörer och ideella organisationer och sköter insamling av forskningsunderlag åt högskolor och universitet.

140x140

Privata företag

Marknadsundersökning

Medarbetarundersökning

Kundundersökning

Medarbetarundersökning

Offentlig sektor

Brukarundersökning

Resvaneundersökning

Kundundersökning

Universitet och högskolor

Lunds Universitet

Lidköpings universitet

Mittuniversitetet

Ersta Sköndal Högskola

Göteborgs Universitet

Högskolan i Borås

Karolinska Institutet

KTH

Lunds Tekniska Högskola

Stockholms Universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Umeå Universitet

Uppsala Universitet

Karlstad Universitet

Örebro Universitet

Linköping Universitet

Linnéuniversitetet

Malmö Universitet

Föreningar

Enkätundersökning

Medlemsundersökning

Barn och ungdomsundersökning