Telefonintervju

Telefonintervjuer har många fördelar, framförallt ger de en god svarsfrekvens och en relativt kort insamlingsperiod. För att en telefonintervju skall ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt ställs också höga krav på intervjuaren. Därför ställer Enkätfabriken högre kompetenskrav på våra intervjuare än de flesta andra undersökningsföretag. Alla våra intervjuare har till exempel läst metodologiska kurser på universitetsnivå och har därmed en viktig förståelse för den egna rollen i en undersökning.

Enkätfabrikens intervjuare genomgår även en internutbildning som utformats utifrån både praktiska erfarenheter och forskning kring hur telefonundersökningar bör genomföras.
Vi arbetar medvetet med att skapa de bästa förutsättningarna för de medverkande i våra telefonintervjuer, i syfte att få högsta möjliga svarsfrekvens.

Såhär arbetar vi med telefonintervjuer:

– Vi skickar ut sms som ger deltagarna möjlighet att boka sin egen tid för intervju genom att svara med ett enkelt meddelande
– Vi använder gåvor till ideella organisationer som incitament för deltagande och anpassar valet av mottagarorganisation till den aktuella målgruppen
– Den största garanten för deltagande är en kort undersökning. Vi arbetar därför aktivt med att formulera frågorna så tydligt och kortfattat som möjligt

 • Daniel Sturesson

  Kontakta oss

  postala enkäter

  Daniel Sturesson

  Projektledare

  Tel: 0736-396519

  daniel.sturesson@enkatfabriken.se

 • “Eller fyll i formuläret”

  Eller fyll i formuläret för att få veta mer:

   
 • “Fyll i formuläret”

  Fyll i formuläret för att få veta mer: