SKRs nationella brukarundersökningar

SKR:s nationella brukarundersökningar

Här hittar du information om Sveriges kommuner och regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom funktionshinderområdet- utförarverksamheter, myndighetskontakten individ- och familjeomsorg (IFO), placerade barn och unga (PBU), funktionshinderområdet- myndighetskontakten, samt öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård (Öppna insatser BoU).

 

Är du en privat aktör som vill delta i SKRs Nationella brukarundersökningar?

Gå till sidan för privata aktörer.

Registrera konto till kommunen

 

Anmälningsportalen för brukarundersökningarna 2023 öppnar 16 mars.

Obs! Även om kommunen registrerat ett konto år 2020, 2021 och/eller 2022 behöver ni registrera ett nytt i år.

 

 

Steg 1 av 2: För att registrera ett konto till kommunen i anmälningsportalen år 2023, registrera huvudkontaktperson här.

 

 

Steg 2 av 2: När ni registrerat kommunens konto i portalen kommer ni att få en unik inloggningslänk till anmälningsportalen på den mejladress ni angett. Logga in på denna länk och gör kommunens anmälan. Länken och lösenordet kan delas med de kollegor som behöver kunna gå in i portalen och redigera kommunens anmälan.

 

Observera att både steg 1 och steg 2 måste genomföras för att anmälan ska räknas!

Instruktionsfilm Anmälningsportalen

Instruktionsfilm Undersökning Funktionsnedsättning

Instruktionsfilm Utskicksportalen

Ladda ned pappersenkäter här

Via länken hittar du alla enkäter för IFO, Placerade barn och unga, samt funktionshinderområdet.

 

www.enkatfabriken.se/skr-enkat

Resultatredovisning 2023

Torsdagen den 16 november finns resultatet av årets mätningar tillgängligt för kontaktpersoner på kommunerna. Inloggningsuppgifter och länk till portalen skickas ut på mail till kontaktpersoner på kommunerna. Den 16e finns resultatet i Powerpoint-format för kommuner och/eller enheter. Från torsdagen den 23 november kommer portalen att kompletteras med webbredovisningsfunktion, Excel-filer och fritextsvar.

Manualer och prislista

 

 

Om du vill veta mer om hur webbenkätverktyg och anmälan av deltagande i undersökningarna fungerar hittar du manualer här.

Testa webbenkätverktyget

Webbenkäterna i demoversioner med den funktionalitet som finns i standardutförande – utan några tillval – finns på länkarna nedan. Det går bra att fylla i dem och skicka in svar. Svaren sparas inte.

 

Klicka på fliken för de verktyg du vill se.

Undersökningar Placerade barn och unga:

Familjehem: enkat.net/447577
Hem för vård eller boende (HVB) och stödboende: enkat.net/586495

Demoenkäter för tilläggstjänster:

Demoenkät widgit, Gruppbostad LSS: enkat.net/513579
Demoenkät widgit, Daglig verksamhet LSS: enkat.net/659615
Demoenkät tecken som stöd, teckenspråk och widgit, Daglig verksamhet LSS : enkat.net/288665/demo

Undersökningar IFO

Ekonomiskt bistånd: enkat.net/818571

Missbruks- och beroendevård: enkat.net/133745

Social barn- och ungdomsvård – vårdnadshavare: enkat.net/624518

Social barn- och ungdomsvård – ungdomar 13+: enkat.net/437598

Undersökningar funktionshinderområdet

 

Gruppbostad LSS: enkat.net/469692

Personlig assistans: enkat.net/166578

Servicebostad LSS: enkat.net/292981

Sysselsättning SoL: enkat.net/964594

Boende med särskild service SoL: enkat.net/811415

Boendestöd SoL: enkat.net/792215

Daglig verksamhet LSS: enkat.net/539786

Funktionshinderområdet: Myndighetskontakt: enkat.net/233661

Frågorna är de samma i enkäterna för både icke biståndsbedömda och biståndsbedömda insatser.
Vårdnadshavare: enkat.net/482556
Ungdomar 13-20 år: enkat.net/156293

Utskicksportalen

Kontaktuppgifter

Support och frågor om webbenkät

Om du upplever något problem med webbenkäter eller annat, vänligen kontakta oss via vår supporttjänst – Klicka här!

Frågor om avtal och priser
Om du har frågor om avtal eller prissättning, kontakta Emma Hammarsten, ansvarig projektledare hos Enkätfabriken. Frågor av supportkaraktär kommer inte besvaras av projektledare.

 

Telefon: 0735-02 72 94

Mejl: emma.hammarsten@enkatfabriken.se