SKRs nationella brukarundersökningar

SKRs nationella brukarundersökningar

Här hittar du information om Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom funktionshinderområdet, individ- och familjeomsorg (IFO) samt placerade barn och unga.

 

Är du en privat aktör som vill delta i SKRs Nationella brukarundersökningar?

Gå till sidan för privata aktörer.

Ladda ned pappersenkäter här

Via länken hittar du alla enkäter för IFO, Placerade barn och unga, samt Funktionsområdet.

 

www.enkatfabriken.se/skr-enkat

Resultatredovisning 2021

Måndagen den 15 november finns resultatet av årets mätningar tillgängligt för kontaktpersoner på kommunerna. Inloggningsuppgifter och länk till portalen skickas ut på mail till kontaktpersoner på kommunerna. Den 15:e finns resultatet i Powerpoint-format för kommuner och/eller enheter. Från måndag den 22 november kommer portalen att kompletteras med webbredovisningsfunktion, Excel-filer och fritextsvar.

Manualer och prislista

 

 

Om du vill veta mer om hur webbenkätverktyg och anmälan av deltagande i undersökningarna fungerar hittar du manualer här.

Testa webbenkätverktyget

Webbenkäterna i demoversioner med den funktionalitet som finns i standardutförande – utan några tillval – finns på länkarna nedan. Det går bra att fylla i dem och skicka in svar. Svaren sparas inte. IFO-enkäterna har samma frågeunderlag för alla målgrupper, därför är det enbart en enkät i demoversionen.

 

Klicka på fliken för de verktyg du vill se.

Undersökningar Placerade barn och unga:

Familjehem: enkat.net/447577
Hem för vård eller boende (HVB) och stödboende: enkat.net/586495
Jourhem: enkat.net/914516

Demoenkäter för tilläggstjänster:

Demoenkät widgit, Gruppbostad LSS: enkat.net/513579
Demoenkät widgit, Daglig verksamhet LSS: enkat.net/659615
Demoenkät tecken som stöd, teckenspråk och widgit, Daglig verksamhet LSS : enkat.net/288665/demo

Undersökningar IFO

Brukarundersökning IFO: enkat.net/818571

Undersökningar funktionshinderområdet

Vissa förändringar kan komma att göras gällande uppläsningsfunktionen. T.ex. ska introt läsas in på nytt.

 

Gruppbostad LSS: enkat.net/469692

Personlig assistans: enkat.net/166578

Servicebostad LSS: enkat.net/292981

Sysselsättning SoL: enkat.net/964594

Boende med särskild service SoL: enkat.net/811415

Boendestöd SoL: enkat.net/792215

Daglig verksamhet LSS: enkat.net/539786

Demo av utskicksportal för IFO och Placerade barn och unga: https://app.enkatfabriken.com/odidemo/

 

Observera att utskicksportalen fortfarande är under uppbyggnad vilket innebär att funktionalitet och utseende kan komma att ändras innan insamling startar.

 

SKRs Nationella brukarundersökningar

support@enkatfabriken.seTelefon enkatfabriken

 

Kontakta supporten

Se gärna våra vanliga frågor och svar längst ned på sidan innan du kontaktar supporten.

 

Öppet vardagar: kl 08.00 – 17.00 (stängt 12-13)

Telefon: 020 – 12 10 28

Mejl: support@enkatfabriken.se

Instruktionsfilmer

Funktionshinderområdet

IFO, BARN & UNGA

FAQ

Svar: Kontaktperson finns på tre nivåer: Huvudkontaktperson (får ta del av all information), ytterligare kontaktperson på enkätnivå (frivilligt att ange, om ingen anges här kommer huvudkontaktpersonen vara kontaktperson för enkätnivå), kontaktperson per enhet (den personen får då utskicket av inloggningskoder/pappersenkäter).

Svar: Just nu har vi problem med att portalen inte visar antal brukare inom IFO. Inom en kort framtid ska detta vara löst.

Svar: Denna mail används endast för utskick och ska inte besvaras. Eventuella frågor ska skickas till support@enkatfabriken.se

Svar: Avropsavtal och PUB-avtal kommer skickas ut i juni. Enheter som tecknade avtal förra året för funktionshinder kommer inte att behöva teckna nytt i år.

Svar: Det bestämmer ni själva, vi har inga synpunkter avseende detta.

Vill du ändra huvudkontaktperson behöver du skicka ett mail till support@enkatfabriken.se med den nya personens namn och vilken undersökning det gäller. Om du vill ändra ytterligare kontaktperson för en specifik enkät kan du göra detta genom att gå in och ändra själv i portalen.

 

Kontaktuppgifter

Support och frågor om webbenkät

Om du upplever något problem med webbenkäter eller annat, kontakta Enkätfabrikens support. Vi svarar på kontorstid under vardagar.

 

Telefon: 020 – 12 10 28 

Mejl: support@enkatfabriken.se

Frågor om avtal och priser
Om du har frågor om avtal eller prissättning, kontakta Daniel Sturesson, ansvarig projektledare hos Enkätfabriken. Frågor av supportkaraktär kommer inte besvaras av projektledare.

 

Telefon: 0736-396519

Mejl: daniel.sturesson@enkatfabriken.se